MAS Hranicko > MAS Hranicko vyhlásila 5. výzvu MAS-OPZ Sociální služby

MAS Hranicko vyhlásila 5. výzvu MAS-OPZ Sociální služby

24. 4. 2019

MAS Hranicko dne 24. 4. 2019 vyhlásila 5. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální služby – neinvestiční podporu II. Alokace výzvy činí 1 386 259,80 Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. Výzva potrvá  do 31. 5. 2019 do 16h, poté se uzavře.

Informační seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě se uskuteční v pondělí 13.5.2018 od 10,00 h v sídle MAS (Kunzova vila - Zámeček), Tř. 1. máje 328 v Hranicích. 

Cílem opatření je v obcích a celém regionu MAS Hranicko zajistit kvalitní a dostupné sociální služby, poskytované pobytovou, ambulantní či terénní formou. MAS bude preferovat  podporu vybraných sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, především: terénní programy, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, sociální rehabilitaci, sociálně terapeutické dílny, podporu samostatného bydlení, odlehčovací služby. Pro projekty zaměřené na poskytování sociálních služeb jsou oprávněnými žadateli pouze poskytovatelé sociálních služeb registrovaní podle zákona č. 108/2006 Sb.

Dále budou podporovány další programy a činnosti v rámci sociálního začleňování nad rámec základních činností sociálních služeb, podrobný seznam těchto činností je uveden ve výzvě. 

Veškeré další informace k vyhlášené výzvě najdou žadatelé na stránce  www.regionhranicko.cz/sclld v sekci Program MAS-OPZ, kde je zveřejněna výzva včetně všech příloh, v nichž jsou uvedeny podrobnější informace k podporovaným aktivitám a kritéria, podle kterých budou projektové žádosti hodnoceny. 

Žádosti o podporu podávají žadatelé přes portál MS2014+. 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte projektovou manažerku MAS Karolínu Berouskovou na tel. 731 456 266 popř. na email. 

 

Karolína Berousková

k.berouskova@regionhranicko.cz

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU