MAS Hranicko > MAS Hranicko vyhlásila 4.výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální podnikání

MAS Hranicko vyhlásila 4.výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální podnikání

14. 9. 2018

MAS Hranicko dne 17. 9. 2018 vyhlásila 4. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální podnikání (neinvestiční podporu). Alokace výzvy činí 2 106 400 Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. S ohledem na náročnost přípravy projektové žádosti potrvá Výzva až  do 21. 12. 2018 do 12h, poté se uzavře. Infrastruktura sociálního podniku bude investičně podpořena v oddělené výzvě IROP, Sociální podniky, která bude vyhlášena 18.října 2018. 

Informační seminář pro žadatele k vyhlášené výzvě se uskuteční ve úterý 23.10.2018 od 15,00 h v sídle MAS (Kunzova vila - Zámeček), Tř. 1. máje 328 v Hranicích. 

Sociální podnikání zahrnuje podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Prostřednictvím sociálních podniků lze zaměstnat cílové skupiny a podpořit tím jejich sociální začleňování do společnosti. Region Hranicko prozatím nemá ve větší míře zkušenosti s provozem sociálního podniku, jedná se tedy o pilotní program podpory, jehož cílem je prověřit životnost a funkčnost tohoto způsobu podnikání v místních podmínkách. Úspěšná realizace pilotního projektu se tak může stát příkladem dobré praxe pro ostatní subjekty v území.

Cílem opatření je podpořit v území vznik a rozvoj zcela nového sociálního podniku, který bude založen už přímo jako sociální podnik nebo se sociálním podnikem stane transformací ze standardního (nesociálního) podniku za podmínky nárůstu počtu zaměstnaných osob z cílových skupin a rozšíření existujícího portfolia služeb či výrobků. Žadatel je povinen při podávání projektové žádosti zvolit na základě rozpoznávacích znaků kategorii podniku - integrační sociální podnik či environmentální sociální podnik (viz příloha č. 3 a 4. výzvy).

V této výzvě jsou podporovány následující aktivity:

1.) Vytvoření a zachování pracovních míst pro zaměstnance z cílových skupin (dále jen „CS“) a pro zaměstnance mimo u zaměstnanců mimo CS, kteří zajišťují zaměstnancům z CS specifickou podporu nezbytnou při jejich integraci na trh práce nebo vedou podnik

2.) Poskytování psychosociální podpory zaměstnancům z CS, vzdělávání zaměstnanců z CS  a vzdělávání ostatních zaměstnanců sociálního podniku financovaných z přímých nákladů projektu

3.)  Marketing sociálního podniku

4.)  Provozování sociálního podnikání

U environmentálního sociálního podniku je podpora rozšířena ještě o tyto aktivity:

5.) Sledování environmentálního dopadu

6.) Zajištění péče o děti a další závislé osoby znevýhodněných pracovníků, zajištění dopravy znevýhodněných pracovníků apod.

Krátká videa (celkem 8 spotů), která Vás provedou jak ideovými tak praktickými aspekty sociálního podnikání v České republice jsou ke shlédnutí na youtube kanále s názvem Podpora sociálního podnikání Česká republika. https://www.youtube.com/channel/UCITpAlIMPLybGjngqBuBseA

Komplexní informace o sociálním podnikání naleznete také na stránkách https://www.ceske-socialni-podnikani.cz/, kde lze najít adresář již fungujících sociálních podniků v ČR, metodické materiály a rady "jak na to", případně si  zjistit možnost stáže v takovémto podniku. Manuál  "Jak založit sociální podnik" je vložen do příloh této aktuality. 

Veškeré další informace k připravované výzvě najdou žadatelé na stránce  www.regionhranicko.cz/sclld v sekci Program MAS-OPZ, kde je zveřejněna výzva včetně příloh, kde jsou uvedeny podrobnější informace k podporovaným aktivitám a kritéria, podle kterých budou projektové žádosti hodnoceny. 

Žádosti o podporu podávají žadatelé přes portál MS2014+. 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte projektovou manažerku MAS. 

Karolína Berousková

k.berouskova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU