MAS Hranicko > MAS Hranicko rozběhne dotační program na podporu ÚSES a sídelní zeleně

MAS Hranicko rozběhne dotační program na podporu ÚSES a sídelní zeleně

22. 6. 2018

Řídící orgán Operačního programu Životní prostředí v minulých měsících nabídnul místním akčním skupinám z celé České republiky možnost rozšířit své dotační programy také o oblast životního prostředí, konkrétně o 3 okruhy týkající se boje s erozí, budování a obnovy ÚSES (územní systém ekologické sability) a realizaci sídelní zeleně. MAS Hranicko následně identifikovala v území zájem o čerpání dotací na dvě zmíněné oblasti (vyjma boje s erozí), proto připravila a aktuálně má od řídícího orgánu i schváleno rozšíření strategie CLLD o čtvrtý dotační program MAS-OPŽP s celkovou alokací 10 milionů korun dotací. K čerpání dojde pravděpodobně jen jednou vyhlášenou výzvou na konci roku 2018. Pro zájemce především z řad obcí bude určen 1 milion Kč na budování či revitalizaci ÚSES při míře dotace 100% resp. 80%. 9 milionů Kč pak bude připraveno pro výsadbu sídelní zeleně v intravilánech obcí, zde dotace činí 60%. Projektové záměry musí být vždy v souladu s územním plánem obce, dále je potřeba naplnit další množství vstupních podmínek, proto doporučujeme všem zájemcům, aby se už nyní a co nejdříve spojili s kanceláří MAS Hranicko k bezplatné konzultaci. Jen nyní takto s předstihem připravené projektové záměry mají šanci stihnout podání regulérní Žádosti o dotaci v programu MAS-OPŽP. Podrobnější informace naleznete v přílohách této Aktuality, centrem informací bude nadále příslušná sekce MAS-OPŽP na webu www.regionhranicko.cz/sclld. Bližší informace, domluva na termínu konzultace: František Kopecký, 773583020, f.kopecky(at)regionhranicko.cz.

František Kopecký

f.kopecky@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU