MAS Hranicko > MAS Hranicko podpořila ve Výzvě č.2 MAS-PRV 13 zemědělských a podnikatelských projektů

MAS Hranicko podpořila ve Výzvě č.2 MAS-PRV 13 zemědělských a podnikatelských projektů

6. 9. 2018

Místní akční skupina Hranicko zveřejnila v minulých dnech výsledky Výzvy č.2 dotačního programu MAS-PRV, v níž vyhlásila hned 4 oblasti podpory. MAS doporučila k získání dotace celkem 13 ze 26 hodnocených projektů, které si mezi sebou rozdělí přes 6 milionů korun dotačních prostředků. Podrobný přehled naleznete v příloze Aktuality nebo na odkazu zde..


V oblasti rozvoje zemědělských podniků tentokrát vznikl více než trojnásoný převis zájmu. Nakonec uspěli 4 žadatelé z celkem 11 hodnocených projektů. Radek Hradil z Provodovic, Petr Remeš z Partutovic a Eduard Kozák z Lučic u Bělotína pořídí novou zemědělskou techniku, Lubomír Holčák zakoupí na farmu v Jindřichově nový tank na syrové mléko. Celkově mezi zemědělce zamíří cca 1.800.000 Kč dotací, sami přidají další víc jak 1 a půl milionu korun ze svého. Neúspěšní žadatelé se mohou pokusit předložit svůj projekt znovu v letech 2019 i 2020, kdy má MAS do dvou plánovaných výzev přichystáno stále vice než 3.700.000 Kč dotačních prostředků.

Zemědělci mohli žádat také v oblasti zpracování zemědělských a potravinářských produktů, kde byly podány 2 projekty. Eduard Kozák zmodernizuje výrobnu v Lučicích u Bělotína, Hana Klvaňová v Porubě u Hustopeč n.B. zakoupí plničku mléka. Ze součtu rozpočtů obou projektů 1.645.000 Kč bude dotace tvořit rovných 680.000 Kč. Tato oblast i podruhé zůstala za očekáváním zájmu žadatelů a MAS čeká rozhodnutí, zda více než 2.200.000 Kč, které stále zůstávají v alokaci pro tuto oblast znovu vyhlásí třeba v roce 2020 nebo rozhodne o přesunu prostředků do žádanějších oblastí např. drobného podnikání.


Právě oblast drobného podnikání zaznamenala opětovný téměř dvojnásobný převis zájmu žadatelů . Z 11 hodnocených projektů stačila předem určená finanční alokace na pět z nich. Václav Havran z Rouského, fa Sargánek z Kunčic a sklenářství VIOL z Hranic plánují nákup moderních strojů do výroby, Jiří Slovák z Malhotic pořídí užitkový automobil a v areálu ORSÁG STAVBY v Horním Újezdě dojde mimo jiné k rekonstrukci manipulačních ploch. V součtu těchto 5 žadatelů získá téměř 2.800.000 dotací, které doplní téměř 4.800.000 korun jejich vlastních prostředků. V této oblasti tak byla druhou výzvou spotřebována veškerá předem určená alokace a dle plánu už MAS tuto oblast znovu vyhlašovat nebude. V případě, že ovšem realizací zadávacích řízení dojde k výraznějším úsporám nebo MAS rozhodne o přesunu financí z méně žádaných oblastí potravinářských produktů či cestovního ruchu, bude možno ještě v roce 2019 nebo 2020 o další výzvě uvažovat.

Cestovnímu ruchu na Hranicku pomůže realizace 2 projektů, kdy teplický Penzion Ostravanka vybuduje relaxační zónu, zatímco fa Everness s.r.o. zvýší kvality služeb v hranickém hotelu Centrum např. novým parkovištěm či vybavením konferenčního sálu. Oba žadatelé si mezi sebou rozdělí téměř více než 1.050.000 Kč dotací a téměř 1.300.000 pak doplní ze svých rozpočtů. Také zde nedošlo k vyčerpání celé plánované alokace a MAS bude rozhodovat o využití zbylých cca 300.000 Kč, protože vyhlašovat výzvu s tak malou alokací už není efektivní.

13 úspěšných žadatelů v následujících měsících zrealizuje výběrová řízení a následně se pustí do realizace projektů. MAS Hranicko se k dotačnímu programu MAS-PRV vrátí na jaře 2019, kdy má v plánu vyhlásit minimálně výzvu na podporu budování krátkých dodavatelských řetězců místních výrobců potravin a jak už bylo zmíněno, opět vyhlásí oblast podpory zemělděských podniků. O případných dalších plánovaných výzvách Vás budeme včas informovat.

František Kopecký

f.kopecky@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU