MAS Hranicko > Konference: Rozvíjíme vzdělávání na Hranicku

Konference: Rozvíjíme vzdělávání na Hranicku

4. 9. 2017

MAS Hranicko a město Hranice si Vás dovolují pozvat na konferenci „Rozvíjíme vzdělávání na Hranicku“, která se uskuteční ve středu 27. 9. 2017 od 13 hodin v LD Moravan v Teplicích nad Bečvou.

Konference se zúčastní vedení města Hranice s příslušnými zaměstnanci městského úřadu, starostové obcí regionu Hranicko, ředitelé a ředitelky mateřských a základních škol z regionu, členové odborného týmu a pracovních skupin projektu MAP.

Cílem konference je představení a zhodnocení nedávno ukončeného projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice (MAP pro Hranicko), prezentace možností další dotační podpory pro jeho naplňování a diskuse zúčastněných o spolupráci a společném postupu při dalším zkvalitňování vzdělávání na Hranicku. Toto setkání je příležitostí, jak dopředu posunout v našem regionu oblast, jejíž význam si všichni uvědomujeme, ale s níž si možná sami někdy nevíme rady, moderátorem konference bude zkušený facilitátor, který nám pomůže zformulovat výsledky naší diskuse do ucelených závěrů.
Před účastí na konferenci Vás prosíme o prostudování dokumentů Místní akční plán pro Hranicko, Akční plán na rok 2017, Akční plán na rok 2018, které naleznete spolu se sebehodnotícími zprávami v dokumentech ke stažení.
Proč se konference zúčastnit?
MAP nelze vnímat pouze jako nástroj pro získání finančních prostředků z operačních programů. To je pouze jeho vedlejší cíl. Hlavním cílem MAP je kvalitní a inkluzivní vzdělávání dětí a žáků do 15 let zahrnující oblasti včasné péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a také neformálního vzdělávání. MAP je vlastně soubor aktivit, které povedou k dalšímu zvyšování kvality vzdělávání v ORP Hranice. Kvalitní vzdělávání dětí a žáků je jistě jednou z priorit každé obce. Je třeba podporovat školy nejen v tom, aby měly kvalitní zázemí, ale aby se  v nich zvyšovala kvalita vzdělávání, aby v nich vládla pozitivní a přátelská atmosféra a rostla tak důvěra rodičů v kvalitu škol. Spolupráce všech aktérů v území přinese relevantní informace o potřebách škol, všechny subjekty si mohou navzájem předávat příklady dobré praxe a vzájemně se inspirovat tak, aby ze všech žáků mohli vyrůst silní, sebevědomí a vyzrálí lidé uplatitelní na trhu práce. I Vy se můžete podílet na zodpovědném plánování rozvoje vzdělávací soustavy, infrastruktury a vybavení škol v ORP Hranice. Vaše názory a zkušenosti mohou být přínosem pro další aktéry vzdělávání a mohou pozitivně ovlivnit rozvoj vzdělávání v našem regionu.

Svou účast na konferenci potvrďte, prosím, vyplněním přihlašovacího formuláře, kam zároveň můžete napsat dotazy, na které byste na konferenci rádi dostali odpovědi.

V případě dotazů mě neváhejte kontaktovat.
Těšíme se na Vaši účast.

Mgr. Hana Gaďurková

h.gadurkova@regionhranicko.cz

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU