MAS Hranicko > Jak sestavit plán pedagogické podpory?

Jak sestavit plán pedagogické podpory?

16. 12. 2016

Dne 3. 11. 2016 proběhl v SC Naparia seminář pod vedením Mgr. Šárky Sohrové s názvem „Jak sestavit plán pedagogické podpory?“ určený pedagogům, výchovným poradcům i vedení škol. Semináře se zúčastnilo celkem 23 účastníků ze 14 organizací. V rámci kurzu si účastníci prošli celý formulář „plán pedagogické podpory (dále PLPP)“ a podrobně si vysvětlili, jak vyplňovat jednotlivé položky. Začali aktuální pedagogickou diagnostikou žáka. Ukázali si, jak si zjistit úroveň dovednosti číst, psát a počítat, porovnali je s normou daného ročníku a z nich pak vyvodili, jakou podporu ve výuce je vhodné poskytovat žákům v rámci jednotlivých předmětů, tj. jak ze zjištěné úrovně odvodí potíže při zvládání aktuální látky a co žák potřebuje, aby nebyl znevýhodněn. Ukázali si i jak pracovat v rámci I. stupně podpory s dětmi s výchovnými potížemi a jak si zmapovat způsob domácí přípravy. Prošli si pravidla sestavování cílů PLPP, jaká doporučení jsou vhodná pro rodiče k domácímu procvičování. Sestavili plán pedagogické podpory pro konkrétního žáka 1. i 2. stupně ZŠ. Prošli i aktuální legislativu k dané problematice (ne však komplexně k inkluzi jako takové). Seminář byl hodnocen jako velmi přínosný a v rámci zpětné vazby projevili účastníci zájem o seminář na téma „Jak sestavit individuální plán vzdělávání?“, který bychom chtěli uspořádat v příštím roce.

Mgr. Hana Gaďurková

h.gadurkova@regionhranicko.cz

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU