MAS Hranicko > Hranice byly místem konání Valné hromady Národní sítě MAS České republiky

Hranice byly místem konání Valné hromady Národní sítě MAS České republiky

27. 3. 2017

MAS Hranicko z. s. se stalo pořadatelem  Valné hromady  Národní sítě Místních akčních skupin (NS MAS). S návrhem na uspořádání Valné hromady v Hranicích přišel vedoucí manažer MAS Hranicko František Kopecký, pro něhož se zároveň stalo tečkou za ukončením svého funkčního období na pozici  předsedy Krajského sdružení MAS Olomouckého kraje. 

Místní akční skupiny z celé České republiky se tak sjely ve čtvrtek 16. března do divadla Stará Střelnice v Hranicích, kde se Valná hromada NS MAS uskutečnila. Celkem  bylo zaregistrováno 151 mandátů, což představuje necelých 90 % členské základny.

Akci podpořilo finanční spoluúčastí také město Hranice. Valnou hromadu zahájil slavnostně starosta města Jiří Kudláček, který přivítal přítomné hosty, svou zdravici následně přednesl předseda Výboru MAS Hranicko Vojtěch Skácel. Následovala úvodní slova hostů z řad Ministerstva pro místní rozvoj, Olomouckého kraje a zástupců partnerských organizací (např. Spolek pro obnovu venkova).  

Na programu jednání byly převážně volby do orgánů NS MAS a volba nového vedení. Volby na předsedu organizace vyhrála v druhém kole veřejného hlasování Místní akční skupina Opavsko zastoupená Ing. Jiřím Kristem, který byl zvolen novým předsedou NS MAS pro následující období 2017-2019. Novým sídlem zastřešující národní organizace se stal Hradec nad Moravicí.

Mimo jiné se jednalo také o návrhu na vyloučení jednoho z členů, MAS Karlštejnsko z. ú.,  za porušení zásad soužití ve spolku, poškozování dobrého jména či významu poslání NS MAS. Účastníci Valné hromady svým hlasování člena vyloučili. Počet členů Národní sítě Místních akčních skupin se tak snížil na 167 ze 179 existujících MAS.

V předsálí jednacího sálu byly hostům nabízeny letáky, prezentující město Hranice a jeho okolí. Úspěšná byla taktéž prezentace značky MORAVSKÁ BRÁNA regionální produkt®, která delegátům nabídla možnost ochutnávky a zakoupení místních produktů, o které byl velký zájem. Delegáti si domů odvezli např. malované kraslice z Hustopeč, ovčí a kravské sýry z farmy Zdeňka a Kozího hrádku, bramborovou bábovku ze ZD Partutovice, ovocné mošty z Lučic, Skaličský med či pivo Svatovar z Lipnického pivovaru. 

Celkové zhodnocení našeho pořadatelství bylo úspěšné, jak od jednotlivých delegátů, tak z kanceláře NS MAS jsme obdrželi poděkování za bezchybný průběh a výbornou organizaci celé akce. 

Video příspěvek z hranického televizního zpravodajství dostupný ke zhlédnutí zde.

Karolína Berousková

k.berouskova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU