MAS Hranicko > Díky podpoře MAS vznikla na Hranicku nová služba sociální rehabilitace

Díky podpoře MAS vznikla na Hranicku nová služba sociální rehabilitace

27. 3. 2019

Finanční podpora dotačního titulu MAS-IROP Sociální služby umožnila v loňském roce vznik nové sociální služby na Hranicku, konkrétně služby Sociální rehabilitace. Tato služba má pomoci klientům řešit nepříznivou sociální situaci a motivovat je k návratu do běžného života a na trh práce. Díky obdržené dotaci ve výši 2 515 771,95 Kč byl společností ELIM Hranice o.p.s. zakoupen dům v Drahotuších, který nyní slouží jako zázemí této sociální služby. V domě vznikly prostory pro pracovníky – dvě kanceláře a šatna. V patře domu byl vybudován byt, v němž získala ubytování rodina, která je do této služby aktivně zapojena.

Na projekt navázal od 1. 1. 2019 další projekt zaměřený na posílení pracovních návyků a sociálních dovedností sociálně vyloučených osob, který je dotován z dalšího dotačního titulu MAS-OPZ Sociální služby – neinvestiční podpora. Projekt byl finančně podpořen částkou 2 399 940 Kč, největší část finančních prostředků je určena na mzdy 2 pracovníků v sociálních službách a sociálního pracovníka, kteří se aktivně věnují práci s klienty.  

V současné době je do projektu zapojeno 21 lidí. Hlavní aktivitou tohoto projektu je pracovní terapie, jejíž náplní jsou nyní především dokončovací práce v domě, revitalizace dvora, dokončení šatny pro pracovníky. V rámci pracovní terapie se klienti také starají o několik domácích zvířat – osly, kačeny, ovce. V nedávné době se narodilo osm jehňat. S přicházejícím jarem jsou plánovány práce na zahradě, vybudování výběhu pro kačeny a v neposlední řadě se klienti budou věnovat vybudování dílny na úschovu nářadí a jiných pracovních pomůcek.

Další aktivitou projektu je činnost zaměřená na podporu samostatného bydlení. Je realizována pracovníkem, který klienty osobně navštěvuje, dohlíží na pořádek, popřípadě poskytuje pomoc a radu v oblasti výchovy dětí, vedení domácnosti, hospodaření s finančními prostředky apod.

Společnosti ELIM přejeme mnoho zdaru při realizaci prospěšných a bohulibých sociálních aktivit!

Karolína Berousková

k.berouskova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU