Aktuální čerpání finančních prostředků v OP VVV

4. 4. 2017

Aktuální čerpání finančních prostředků v OP VVV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání snaží žadatelům zprostředkovat maximální množství důležitých a aktuálních informací z operačního programu. 30. března 2017 opět zveřejnilo přehled aktuálního čerpání finančních prostředků ve vyhlášených výzvách. Souhrnná tabulka k čerpání ve výzvách Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je k dispozici na tomto odkazu.
Z grafu vyplývá, že v tzv. šablonách je ke dni 30. 3. 2017 k dispozici pro žadatele ještě částka téměr 1,69 miliardy korun.
Žádost na "šablony" můžete podat nejpozději do 30. června 2017. Pro bližší informace k výzvě mě neváhejte kontaktovat na mob.: 773 593 020.

Autor:Mgr. Hana Gaďurková
E-mail:h.gadurkova@regionhranicko.cz