MAS Hranicko > Aktuální čerpání finančních prostředků v OP VVV

Aktuální čerpání finančních prostředků v OP VVV

6. 3. 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy se jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání snaží žadatelům zprostředkovat maximální množství důležitých a aktuálních informací z operačního programu. Od 1. března 2017 proto nově zveřejňuje přehled aktuálního čerpání finančních prostředků ve vyhlášených výzvách. V souhrnné tabulce jsou k dispozici kromě finančních údajů, počtu a aktuálního stavu žádostí o podporu také základní identifikace každé vyhlášené výzvy (název, číslo, druh, prioritní osa, datum zveřejnění a ukončení výzvy), stručný popis zaměření výzvy a přímý odkaz na podrobnější informace. Aktualizace dat probíhá dvakrát měsíčně, a to vždy na začátku a v polovině každého měsíce. Souhrnná tabulka k čerpání ve výzvách Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání je k dispozici na tomto odkazu. Z grafu vyplývá, že v tzv. šablonách je ke dni 24. 2. 2017 k dispozici pro žadatele ještě částka téměr 2 miliardy korun.

Žádost na "šablony" můžete podat nejpozději do 30. června 2017. Pro bližší informace k výzvě mě neváhejte kontaktovat na mob.: 773 593 020.

Mgr. Hana Gaďurková

h.gadurkova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU