MAS Hranicko > 4.Výzva na MAS-OPZ Sociální podniky ukončena, podány 3 žádosti o podporu

4.Výzva na MAS-OPZ Sociální podniky ukončena, podány 3 žádosti o podporu

3. 6. 2019

MAS Hranicko v pátek 31.5. uzavřela 4. Výzvu dotačního programu MAS-OPZ Sociální podniky – neinvestiční podpora I. Podány byly celkem 3 žádosti o podporu.  

Jedná se o projekt Založení nové provozovny na území MAS Hranicko, podaný žadatelem PERFECT pure service, o.p.s., jehož cílem je vznik nové provozovny úklidových služeb, která bude fungovat na principech integračního sociálního podniku.  

Druhý projekt s názvem Sociální podnik Sklenářství Viol s.r.o., žadatele Sklenářství Viol s.r.o., řeší rozjezd stávající společnosti a zahájení její ekonomické činnosti jako integrační sociální podnik, se zaměřením na cílové skupiny potřebující pomoc na trhu práce. 

Posledním podanou žádostí je Kavárna pro lidi aneb oživíme náměstí, žadatele TOM HELP, z. s. V rámci projektu by přímo v historickém jádru města, na náměstí T.G. Masaryka měla vzniknout venkovní kavárna s posezením, která bude fungovat na principu integračního sociálního podniku, kde budou obsluhovat a zajišťovat provoz sluchově a tělesně postižení. 

Přehled podaných žádostí je uveden v příloze této Aktuality. Požadované dotace činí 6 302 075 Kč,  alokace výzvy byla stanovena ve výši 2 106 400 Kč.

Podané žádosti nyní projdou procesem kontrol a bodového hodnocení, které provedou management a Výběrová komise MAS. Po jejich ukončení bude následně zveřejněn seznam doporučených žádostí. Tento seznam MAS předává Řídicímu orgánu OPZ na Ministerstvu práce a sociálních věcí. ŘO OPZ provádí závěrečné ověření způsobilosti vybraných projektů a úspěšným žadatelům vydá právní akt o poskytnutí podpory.

 

Karolína Berousková

k.berouskova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU