Aktuality

MAS Hranicko z. s. je neziskovou organizací typu místní akční skupina (MAS) sdružující podnikatelské subjekty, neziskové organizace, místní samosprávy a spolky v regionu Hranicko. Vzniklo v roce 2005 nejdříve jako neformální sdružení několika regionálně činných institucí se zájmem o spolupráci ve prospěch rozvoje regionu. V roce 2006 pak získalo právní subjektivitu jako stejnojmenné občanské sdružení. Základním posláním je podpora členů i ostatních organizací regionu v jednotlivých projektech a aktivitách tak, aby byl zajištěn trvale udržitelný rozvoj celého regionu při maximálním využití potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů. Veškeré aktivity jsou postaveny na základě partnerství a vzájemné spolupráce, sdružení funguje na tzv. principech LEADER. Hlavním nástrojem naplňování cílů je realizace 3 vlastních dotačních programů v rámci Strategie CLLD.

AKTUALITY - MAS Hranicko

Vše k šablonám přehledně

28.11.2017 Projekt SRP (Strategické řízení a plánování ve školách a v územích), na svých webových stránkách uveřejnil sekci ... Celý text >

Podpora práce učitelů MŠ a ZŠ

21.11.2017 Na začátku školního roku 2017/18 zahájil projekt PPUČ spolupráci s prvními 11 mateřskými a základními školami, kterým bude během nás... Celý text >

Co je možné pořídit ze šablon?

14.11.2017Při realizaci projektů jsou příjemci povinni řídit se Pravidly pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů (dále jen „Pravidla“) a dodržovat platnou legislativu Č... Celý text >

Videoprezentace k realizaci šablon a dotazy k šablonám

14.11.2017Pro žadatele a příjemce ve Výzvě Šablony pro MŠ a ZŠ I byla připravena videoprezentace k realizaci projektů. Videprezentace je zaměřena na dokládání výs... Celý text >

Řešení pracovní neschopnosti a ošetřování člena rodiny u personálních šablon

14.11.2017Na základě častých dotazů k uznatelnosti pracovní neschopnosti (PN) a ošetřování člena rodiny (OČR) osob hrazených z personálních šablon si ... Celý text >

MAS Hranicko finišuje s rozběhem dotačních programů

19.10.2017Místní akční skupina Hranicko v srpnu 2017 úspěšně završila proces přípravy a schvalování rozvojové strategie pro region Hranicko na období let... Celý text >

Konference o vzdělávání na Hranicku

3.10.2017 Ve středu 27. září 2017 se v LD Moravan v Teplicích nad Bečvou sešli zástupci vedení města Hranice, ostatních zřizovatelů a ředitelů vzdělávacích instituc&... Celý text >
© 2007-2017 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU