Aktuality

MAS Hranicko z. s. je neziskovou organizací typu místní akční skupina (MAS) sdružující podnikatelské subjekty, neziskové organizace, místní samosprávy a spolky v regionu Hranicko. Vzniklo v roce 2005 nejdříve jako neformální sdružení několika regionálně činných institucí se zájmem o spolupráci ve prospěch rozvoje regionu. V roce 2006 pak získalo právní subjektivitu jako stejnojmenné občanské sdružení. Základním posláním je podpora členů i ostatních organizací regionu v jednotlivých projektech a aktivitách tak, aby byl zajištěn trvale udržitelný rozvoj celého regionu při maximálním využití potenciálu místních lidských a přírodních zdrojů. Veškeré aktivity jsou postaveny na základě partnerství a vzájemné spolupráce, sdružení funguje na tzv. principech LEADER. Hlavním nástrojem naplňování cílů je realizace 3 vlastních dotačních programů v rámci Strategie CLLD.

AKTUALITY - MAS Hranicko

MAS Hranicko vyhlásila 6. výzvu z IROP na infrastrukturu sociálního podniku

18.10.2018MAS Hranicko dne 18. 10. 2018 vyhlásila 6. výzvu z Integrovaného regionálního operačního programu (investiční podpora).  Souhrnná alokace výzvy čin&iacu... Celý text >

V Hranicích se uskutečnila mezinárodní konference o spolupráci aktérů rozvoje venkova

18.10.2018Ve dnech 10-11.9.2018 se v Hranicích v hotelu Centrum uskutečnila mezinárodní konference s názvem CoCoBeLA (zkratka anglického názvu Coordinated Cooperation Between LAGs). Konfer... Celý text >

MAS Hranicko vyhlásila 3.výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Podporu zaměstnanosti

18.9.2018MAS Hranicko dne 17. 9. 2018 vyhlásila 3. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Podporu zaměstnanosti. Alokace výzvy činí 6 047 338 Kč celkových způsobilých vý... Celý text >

MAS Hranicko vyhlásila 4.výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální podnikání

14.9.2018MAS Hranicko dne 17. 9. 2018 vyhlásila 4. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální podnikání (neinvestiční podporu). Alokace výzvy čin&iacut... Celý text >

MAS Hranicko podpořila ve Výzvě č.2 MAS-PRV 13 zemědělských a podnikatelských projektů

6.9.2018Místní akční skupina Hranicko zveřejnila v minulých dnech výsledky Výzvy č.2 dotačního programu MAS-PRV, v níž vyhlásila hned 4 oblasti podpory. MAS doporuči... Celý text >

Žadatelé ve Výzvě č.2 dotačního programu MAS-PRV představí své záměry na veřejném slyšení

2.8.2018Celkem 26 žadatelů, kteří v koncem června podali své žádosti o dotace z dotačního programu MAS-PRV (Program rozvoje venkova), má možnost představit své plány na Veřejn&eac... Celý text >

MAS Hranicko vybrala úspěšného žadatele ve 2. výzvě MAS-OPZ Prorodinná opatření

1.8.2018MAS Hranicko na konci července provedla výběr žádosti o podporu, podané do 2. výzvy dotačního programu MAS-OPZ na Prorodinná opatření. Žádosti bude na začátk... Celý text >
© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU