Polytechnický workshop pro pedagogy ZŠ

Kdy: 14.10.2019 (Po) 14:00 - 16:00

Kde: ZŠ Struhlovsko

Cíl workshopu:
Účastníci si vyzkouší zajímavé motivace k vytváření pozitivního vztahu k pracovním činnostem, prohloubí si povědomí o materiálech a jejich vlastnostech a dodržování bezpečnosti při práci, pozná zajímavé způsoby rozvíjení hrubé i jemné motoriky a seznámí se se způsoby, jak vést děti ke kooperaci s vrstevníky a k osvojení základních pracovních dovedností.

Obsah WORKSHOPU:
1.    Polytechnická výchova (obecně)
2.    Pokusy a experimenty
3.    Kreativita (rozvoj tvůrčí činnosti)
4.    Jemná a hrubá motorika (seznamování s materiály)
5.    Papír, Dřevo, Hlína, Textil, Kov, Sklo
6.    praktická dílna – ukázka činností na ponku, ukázka metodických listů
7.    sdílení příkladů dobré praxe

Dokumenty ke stažení

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU