Informace o regionu Hranicko

Region Hranicko leží na rozhraní mezi Moravskou bránou a Podbeskydskou Pahorkatinou a tvoří nejvýchodnější část Olomouckého kraje. V 31 obcích žije přes 34 tisíc obyvatel.

Centrem regionu je město Hranice s 20 tisíci obyvateli, pouze tři další obce mají nad 1000 obyvatel. Ráz krajiny se pohybuje v rozmezí od rovinaté nivy řeky Bečvy v Hranicích (250 metrů n.m.) až po hornatou a lesnatou krajinu na Potštátsku (až 502 metrů n.m.). Hranicko je velmi dobře dostupné díky poloze na hlavních dopravních tazích (silniční tahy Olomouc – Ostrava/Žilina, dokončovaný úsek dálnice D47 Lipník – Bělotín, panevropský železniční koridor Praha/Vídeň - Varšava). Regionem prochází nejníže položený úsek hlavního evropského rozvodí Černého a Baltského moře. Hlavní řekou je Bečva, která tvoří východozápadní osu regionu, severní část odvodňují potoky vlévající se do Odry.

Díky výraznému geologickému zlomu se v oblasti Teplic nad Bečvou nacházejí zřídla minerálních vod, aragonitové jeskyně a Hranická propast, která, ač stále nebylo dosaženo dna, je už nyní nejhlubší ve střední Evropě. Oblast je bohatá na suroviny, především vápenec, kámen, cihlářskou hlínu a štěrkopísky, nachází se zde mnoho velkých i už nevyužívaných vápencových a kamenných lomů. S tím souvisí i přítomnost velkých průmyslových podniků Cement Hranice, Tondach), moderní podnik na výrobu LCD obrazovek vlastní v blízkosti Hranic fa Multidisplay, daleko za hranicemi regionu jsou vyhlášené masné výrobky fy Váhala.

V území se nachází 7 lokalit NATURA 2000 a 10 maloplošných chráněných území, nejvzácnější jsou NPR Hůrka u Hranic a NPP Zbrašovské aragonitové jeskyně, dalšími zajímavostmi jsou hranická propast, potštátské Skalní město či Valšovická jezírka.

Návštěvníci regionu mohou využít bohatou síť turistických tras. Kromě 3 pěších naučných stezek (Hůrka, Valšovické polesí, potštátské Skalní město) je téměř 100 km cykloturistických tras soustředěno do třech okruhů temtické cyklotrasy „Po stopách využívání vodní a větrné energie“, která seznamuje s bohatou historií mlynářství na Hranicku a láká k projížďce po místech existujících (vodní mlýn Střítež n.L., větrné mlýny Partutovice, Skalička a Poruba), ale i už zaniklých mlýnů. V jižní části regionu tematická cyklotrasa „Krajem božích muk a křížů“ nabízí prohlídku místních sakrálních staveb obklopených malebnou venkovskou krajinou. Nově se rozvíjí hipoturistika (projížďky na koni, jezdectví), v regionu je naplánováno 174 km potenciálních tras.

Území je typické i bohatou nabídkou historických, kulturních a technických památek. V Hranicích je to městská památková rezervace s nedávno zrekonstruovaným náměstím, kostelem Stětí sv. Jana Křtitele, měšťanskými pozdněgotickými domy, radnicí a dvěma podloubími. Pozdněrenesanční zámek dnes slouží jako sídlo městského úřadu. Dalšími památkami jsou bratrský kostel, Kostelíček se hřbitovem a 14 kaplemi křížové cesty, židovský hřbitov, synagoga sloužící dnes jako výstavní síň nebo neobarokní palác Kunz. Za zmínku stojí i železniční tunel a viadukty, postavené na tehdejší dráze císaře Ferdinanda.

Další významnou součástí regionu jsou lázně Teplice nad Bečvou, ve kterých se léčí srdeční a cévní onemocnění a poruchy pohybového aparátu. V rozlehlém parkovém areálu nalezneme 3 zřídla minerální vod, k návštěvě lákají Zbrašovské aragonitové jeskyně a Hranická propast.
Zajímavou lokalitou je město Potštát s městskou památkovou zónu, zámkem a renesanční hodinovou věží. Nedaleko Potštátu se nachází zřícenina hrádku Pustý zámek, zvaná Puchart, jsou zde pozůstatky kamenných hradeb a hliněný val. Hustopeče nad Bečvou nabízí prohlídku nádvoří opravovaného pozdněrenesančního zámku s jedinečnými arkádami a soubor 14 barokních soch na kostelní zdi. Evropské rozvodí připomíná Památník rozvodí – betonový obelisk u silnice z Hranic na Bělotín.
V současné době jsou pro rozvoj cestovního ruchu připraveny nabídkové balíčky, které jsou zaměřeny na jednotlivé cílové skupiny (Lázeňský víkend, hipoturistika, víkend pro rodiny, mladé lidi, seniory či mladé páry).

Kvalitní rekreaci, sportovní a kulturní vyžití nabízí krytý aquapark, tenisové kurty, kamenné i letní kino, výstavní síně a sportovní střediska v Hranicích, vyhlídkové lety Aeroklubu v Drahotuších, golfový areál v Radíkově, petanquové hřiště ve Valšovicích, zatopené lomy s průzračnou vodou v Olšovci a Opatovicích nebo sportovní rybolov na rybnících v Hustopečích n.B. Ubytování nabízí lázeňské domy v Teplicích n.B., hotely a kemp v Hranicích stejně jako penzióny v obcích regionu.

V obcích regionu Hranicko se dosud uchovávají tradiční venkovské zvyky, jako je vodění medvěda, stavění máje, domácí venkovské zabíjačky apod. Nedílnou součástí života obcí jsou aktivity místních spolků a zájmových sdružení, které se mimo jiné podílejí na rozvoji kulturního a společenského života na vesnicích. Patří mezi ně pořádání plesů a veselic, organizování tématických výstav (velikonoce, advent, vánoce, lidové řemesla), práce s dětmi, pořádání různých sportovních utkání a hasičských soutěží.

Mapa regionu Hranicko

Schéma obcí regionu Hranicko

Poloha regionu Hranicko v rámci České republiky

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU