Dotační programy MAS 2016-2020

Podrobnosti a podklady ke čtyřem dotačním programům, kterými MAS Hranicko přispívá v letech 2018-2020 k rozvoji regionu.

Aktuálně

MAS Hranicko rozběhne dotační program na podporu ÚSES a sídelní zeleně

22.6.2018__MAS Hranicko připravuje rozběh čtvrtého dotačního programu MAS-OPŽP, který podpoří budování ÚSES a výsadbu sídelní zeleně. Bliží informace v Aktualitě na webu MAS zde..,

MAS Hranicko vyhlásila 4.6.2018 Výzvu č.2 dotačního programu MAS-PRV.

4.6.2018__Podrobnosti a podklady zde..,

MAS vybrala k získání podpory první 3 projekty dotačního programu MAS-IROP a navýšila alokaci 1. Výzvy MAS-IROP

29.5.2018__MAS Hranicko v minukých dnech provedla výběr Žádostí o podporu v 1. a 2. výzvě dotačního programu MAS-IROP. Ve 2. výzvě "Rozvoj sociálních služeb" pomůže přidělená dotace společnosti ELIM k rozšíření svých aktivit o provoz nové sociílní služby. V 1. výzvě "Bezpečnost dopravy" byly k realizaci vybrány oba podané projekty. Vzhledem ke kvalitě a potřebnosti obou projektů orgány MAS navýšily původní alokaci o 162.212,- Kč tak, aby mohly být oba podpořeny v plné požadované výši. Modifikovaná výzva ke stažení zde.., další podrobnosti k vybraným projektům zde..

MAS Hranicko podpoří v programu MAS-PRV 12 podnikatelů a zemědělců

16.3.2018__Místní akční skupina Hranicko zveřejnila minulý týden výsledky Výzvy č.1 dotačního programu MAS-PRV, v níž vyhlásila hned 4 oblasti podpory. MAS doporučila k získání dotace celkem 12 ze 17 hodnocených projektů, které si mezi sebou rozdělí něco málo přes 5 milionů korun dotačních prostředků. Další podrobnosti v Aktualitě zde..,

První 4 výzvy dotačního programu MAS-IROP uzavřeny, podáno celkem 10 projektů

6.3.2018__MAS Hranicko mezi dny 19.2. až 5.3.2018 uzavřela první 4 Výzvy dotačního programu MAS-IROP. Zájem byl dostatečný ve všech 4 vyhlášených oblastech, u dvou požadované dotace přesně odpovídají vyhlášeným alokacím, u jedné je mírný převis a u jedné bohužel více než dvojnásobný převis zájmu nad možnostmi dotačního programu. Další podrobnosti v Aktualitě zde..,

Kde najdu v Portálu farmáře svou žádost?

9.2.2018__Portál Farmáře bohužel není moc přehledný. Žádost o dotaci na MAS hledejte v podstatě na stejném místě, kde jste ji generovali. Nová podání -> Žádosti PRV -> Žádosti přes MAS, zde srolujete až úplně dolů pod nabídku výzev všech ostatních MAS, kde najdete svou žádost. Po kliku na odkaz 19.2.1. uvidíte svou žádost a veškeré podané přílohy.

MAS má schválenu Strategii rozvoje regionu Hranicko

15.8.2017__MAS Hranicko má za sebou významný milník. V srpnu 2017 potvrdily tři řídící orgány akceptaci naší SCLLD? MAS tak pro region HRanicko zajistila více než 83.000.000 Kč dotačních prostředků, které rozdělí v následujícíchc letech koncovým žadatelům z regionu. Schválená verze SCLLD Řídící orgán IROP Žádost o realizaci SCLLD MAS Hranicko (celým názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Hranicko na období 2014 – 2020,....

zde..
© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU