Dotační programy MAS 2016-2020

Podrobnosti a podklady ke 3 dotačním programům, kterými MAS Hranicko, přispívá v letech 2018-2020 k rozvoji regionu.

Aktuálně

MAS posouvá uzávěrku 5. Výzvy MAS-IROP Cyklodoprava o 10 pracovních dnů

28.3.2018__Výbor MAS Hranicko dnes rozhodl o modifikaci 5. Výzvy dotačního programu MAS-IROP, aktivita "Cyklodoprava", a to v 1 parametru: Datum a čas ukončení příjmu žádostí o podporu v MS2014+, který se posouvá o 10 pracovních dnů tj. na 18.4.2018. Důvodem je zajištění dostatečného prostoru žadatelům pro přípravu kvalitních Žádostí o podporu. Modifikovaná výzva ke stažení zde..,

MAS vyhlásí v dubnu Výzvu č.2 dotačního programu MAS-PRV

16.3.2018__MAS Hranicko v minulých dnech rozhodla o brzkém vyhlášení druhé výzvy pro stejné 4 fiche (oblasti podpory), jako u nedávno uzavřené první výzvy. MAS tak reaguje na vývoj situace ohledně čerpání dotací v celém dotačním programu MAS-PRV. Další podrobnosti v Aktualitě zde..,

MAS Hranicko podpoří v programu MAS-PRV 12 podnikatelů a zemědělců

16.3.2018__Místní akční skupina Hranicko zveřejnila minulý týden výsledky Výzvy č.1 dotačního programu MAS-PRV, v níž vyhlásila hned 4 oblasti podpory. MAS doporučila k získání dotace celkem 12 ze 17 hodnocených projektů, které si mezi sebou rozdělí něco málo přes 5 milionů korun dotačních prostředků. Další podrobnosti v Aktualitě zde..,

První 4 výzvy dotačního programu MAS-IROP uzavřeny, podáno celkem 10 projektů

6.3.2018__MAS Hranicko mezi dny 19.2. až 5.3.2018 uzavřela první 4 Výzvy dotačního programu MAS-IROP. Zájem byl dostatečný ve všech 4 vyhlášených oblastech, u dvou požadované dotace přesně odpovídají vyhlášeným alokacím, u jedné je mírný převis a u jedné bohužel více než dvojnásobný převis zájmu nad možnostmi dotačního programu. Další podrobnosti v Aktualitě zde..,

MAS Hranicko vyhlašuje 5. výzvu dotačního programu MAS-IROP na budování cyklostezek

27.2.2018__MAS Hranicko z. s. dne 2.3.2018 vyhlašuje 5. Výzvu dotačního programu MAS-IROP Cyklodoprava I. s finanční alokací 19 285 670 Kč celkových způsobilých výdajů, z čehož poskytnuté dotace tvoří 95% a 5% doplní žadatelé z vlastních prostředků. Další podrobnosti v Aktualitě zde..,

MAS Hranicko připravuje výzvu OPZ na Prorodinná opatření

27.2.2018__V pondělí 12. 3. 2018 bude vyhlášena výzva MAS-OPZ10 na Prorodinná opatření. Alokace výzvy činí 2 708 200 Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100 % výdajů dle typu příjemce. Další podrobnosti v Aktualitě zde..,

MAS Hranicko vyhlásila 1.výzvu z programu MAS-OPZ na Sociální služby

14.2.2018__MAS Hranicko dne 14. 2. 2018 vyhlásila 1. výzvu z Operačního programu Zaměstnanost na Sociální služby – neinvestiční podporu. Alokace výzvy činí 5 717 200 Kč celkových způsobilých výdajů, míra dotace činí 85 – 100% výdajů dle typu příjemce. Výzva potrvá do 23. 3. 2018 do 12h, poté se uzavře. Další podrobnosti v Aktualitě zde..

Výzva č.1 dotačního programu MAS-PRV uzavřena, podáno 17 žádostí

13.2.2018__MAS Hranicko v pátek 9.2.2018 uzavřela Výzvu č.1 dotačního programu MAS-PRV. Přes Portál Farmáře bylo zasláno na MAS 21 Žádostí o podporu, ovšem jedna z nich byla zaslána omylem dvakrát, jiná žádost byla podána bohužel jako nevyplněná a dvě byly do systému přijaty až po uzávěrce Výzvy. Další podrobnosti v Aktualitě zde..

Kde najdu v Portálu farmáře svou žádost?

9.2.2018__Portál Farmáře bohužel není moc přehledný. Žádost o dotaci na MAS hledejte v podstatě na stejném místě, kde jste ji generovali. Nová podání -> Žádosti PRV -> Žádosti přes MAS, zde srolujete až úplně dolů pod nabídku výzev všech ostatních MAS, kde najdete svou žádost. Po kliku na odkaz 19.2.1. uvidíte svou žádost a veškeré podané přílohy.

MAS má schválenu Strategii rozvoje regionu Hranicko

15.8.2017__MAS Hranicko má za sebou významný milník. V srpnu 2017 potvrdily tři řídící orgány akceptaci naší SCLLD? MAS tak pro region HRanicko zajistila více než 83.000.000 Kč dotačních prostředků, které rozdělí v následujícíchc letech koncovým žadatelům z regionu. Schválená verze SCLLD Řídící orgán IROP Žádost o realizaci SCLLD MAS Hranicko (celým názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Hranicko na období 2014 – 2020,....

zde..
© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU