Dotační programy MAS 2016-2020

Podrobnosti a podklady ke 3 dotačním programům, kterými MAS Hranicko, přispívá v letech 2018-2020 k rozvoji regionu.

Aktuálně

3 Výzvy dotačního programu MAS-IROP prodlouženy

12.2.2018__MAS Hranicko po konzultaci s potenciálními žadateli posouvá datum uzavření 3 Výzev dotačního programu MAS-IROP:

1. Výzva Bezpečnost dopravy - uzávěrka posunuta z 16.2.2018 na 28.2.2018 ve 14h

2. Výzva Rozvoj sociálních služeb - beze změny, tj. uzávěrka 19.2.2018 ve 14h

3. Výzva Rozvoj komunitních center - uzávěrka posunuta z 21.2.2018 na 5.3.2018 ve 14h

4. Výzva Infrastruktura základních škol - uzávěrka posunuta z 19.2.2018 na 1.3.2018 ve 14h

V případě dotazů se obraťte na hlavního manažera SCLLD Františka Kopeckého 773583020, f.kopecky(at)regionhranicko.cz

Kde najdu potvrzení o podání na MAS a svou žádost?

9.2.2018__Portál Farmáře bohužel není moc přehledný. Chcete-li mít jistotu, že jste řádně podali žádost o dotaci na MAS, tak ji hledejte v podstatě na stejném místě, kde jste ji generovali. Nová podání -> Žádosti PRV -> Žádosti přes MAS, zde srolujete až úplně dolů pod nabídku výzev všech ostatních MAS, kde najdete svou žádost. Po kliku na odkaz 19.2.1. uvid9te obrazovku, kde je v jednom z řádků dattum podání žádosti na MAS. Ještě řešíme, proč u některých je statut zbarven do zelena, u jiných do žluta, nicméně pokud je zde uveden řádek s datumem podání, je jisté, že podání proběhlo v pořádku.

UPOZORNĚNÍ

8.2.2018__- Upozorňujeme všechny žadatele, že příloha Finanční zdraví se přikládá pouze u projektů s výší způsobilých výdajů, z nichž je stanovena dotace nad 1.000.000 Kč. Pokud i tak přílohu přiložíte, nic se samozřejmě nestane, jen si zbytečně přiděláváte práci navíc. Omlouváme se, v Příručce pro žadatele pro Fichi 13 není tato infromace uvedena, nicméně vychází z Pravidel 19.2.1., str. 33

Znovu upřesňujeme způsob podání žádosti o dotaci na MAS. Žádost se podává výhradně tak, že vyplněný formulář uploadujete (nahrajete) zpět do portálu farmáře, k němu uploadujete povinné i nepovinné přílohy v elektronické podobě a odešlete na MAS. Odpadá nutnost osobní návštěvy Kanceláře MAS, není nutný žádný elektronický podpis, ten tam dodává až MAS po procesu hodnocení žádostí. Jedinou výjimkou je objemnější technické stavební dokumentace, která pokud je to Váš případ, může být předložena i v listinné podobě, tj. se nahlásíte na 773583020, kdy osobně přílohu donesete. Jen v takovém případě obdržíte písemné potvrzení o převzetí.

Žadatelé ve Fichi 13, ve formuláři žádosti v sekci F, políčko 16: Typ výrobního zaměření podniku dle klasifikace FADN - TF8: nezemědělští podnikatelé nevyplňují žádné políčko, vše zůstává prázdné.

Další doplnění OTÁZEK A ODPOVĚDÍ

6.2.2018__- V sekci MAS-PRV byly doplněny dnes obdržené odpovědi ze SZIF.

OTÁZKY A ODPOVĚDI žadatelů MAS-PRV doplněny + další důležitá upřesnění

5.2.2018__ - Máme potvrzeno, že povinnou přílohu Prohlášení o zařazení podniku do kategorie mikropodniků, malých či střendích podniků musí vyplnit a jako přílohu Žádosti o dotaci dodat všichni žadatelé ve Fichích F12, F13 i F14 a to z důvodu ověření toho, že jsou max. střední podnik a mají tak nárok na získání dotace. Příloha se vyplňuje VÝHRADNĚ do pdf formuláře, který je ke stažení na webu SZIF zde.. v sekci Ke stažení nebo na našem webu v sekci MAS-PRV. Pokud už jste odevzdali nebo odevzdáte žádost na MAS bez této přílohy, budete k jejímu dodání následně vyzváni v rámci admonistrativní kontroly.

- V sekci MAS-PRV byly doplněny nové odpovědi ze SZIF a nová sada dotazů, u nichž čekáme na odpověď. Doporučujeme všem se s dokumentem seznámit.

Aktualizace Interních postupů MAS-PRV

1.2.2018__Aktualizovali jsme Interní postupy MAS-PRV v dotačním programu MAS-PRV. Hlavní změnou je odlišný způsob podání Žádosti o dotaci na MAS, než který jsme prezentovali na Semináři pro žadatele. Nově se budou žádosti včetně všech příloh podávat výhradně přes Portál Farmáře, není tedy již nutná osobní návštěva. Podrobněji viz Příručky pro žadatele a Interní postupy.

Nová verze Příruček pro žadatele v MAS-PRV

29.1.2018__Aktualizovali jsme Příručky pro žadatele v dotačním programu MAS-PRV. Byly zde doplněny některé zásadní informace, opraveny drobné překlepy a aktualizován postup pro podávání žádostí o dotaci, který se nedávno měnil v celém PRV. Příručky pro žadatele najdete v sekci MAS-PRV vždy v adresáři příslušné Fiche.

Problémy s otevřením souborů?

19.1.2018__U některých podkladů v sekci MAS-PRV, které jsme převzali od SZIF, je problém s jejich on-line otevřením/zobrazením přímo v internetovém prohlížeči. Takovéto podklady je potřeba nejprve si uložit na vlastní disk tak, že kliknete na soubor pravým tlačítkem myši a dáte „Uložit odkaz jako..“. Následně otevřete podklad přímo z Vašeho počítače. Týká se především samotných Fichí, které obsahují podrobný popis preferenčních kritérií.

MAS Hranicko vyhlašuje 4 výzvy dotačního programu MAS-IROP

15.1.2018__MAS Hranicko z. s. ve dnech 15.1. až 18.1.2018 vyhlašuje 4 Výzvy dotačního programu MAS-IROP:
1. Výzva Bezpečnost dopravy 15. ledna s uzávěrkou 16. února 2018,
2. Výzva Rozvoj sociálních služeb 16.1. až 19.2.2018
3. Výzva Rozvoj komunitních center 18.1. až 21.2.2018
4. Výzva Infrastruktura základních škol 16.1. až 19.2.2018
Další podrobnosti v Aktualitě zde..,
podklady k Výzvám vpravo v sekci Program MAS-IROP.
Pozvánky na Informační semináře pro žadatele na úvodní stránce webu zde..,
přihláška k účasti na Informačním semináři zde..
5. výzva Cyklodoprava bude vyhlášena na přelomu ledna a února 2018, zde dosud není ještě definitivně stanovena max. výše celkových způsobilých výdajů, před Výzvou ještě může dojít ke změnám!!!!

MAS-OPZ
Výzvy na Prorodinná opatření a Sociální služby prochází připomínkovacím procesem na Řídícím orgánu OPZ, s vyhlášením se počítá v únoru 2018.

MAS Hranicko vyhlašuje Výzvu č.1 dotačního programu MAS-PRV

9.1.2018__MAS Hranicko z. s. dnešním dnem vyhlašuje Výzvu č. 1 dotačního programu MAS-PRV. Žádosti o podporu bude MAS přijímat ve dnech 10.1. až 9.2.2018, kdy bude Výzva ve 14h odpoledne uzavřena. Další podrobnosti v Aktualitě zde..,
podklady k Výzvě vpravo v sekci Program MAS-PRV.
Pozvánka na Informační seminář pro žadatele zde..,
přihláška k účasti na Informačním semináři zde..

15.8.2017__MAS má schválenu Strategii rozvoje regionu Hranicko

MAS Hranicko má za sebou významný milník. V srpnu 2017 potvrdily tři řídící orgány akceptaci naší SCLLD? MAS tak pro region HRanicko zajistila více než 83.000.000 Kč dotačních prostředků, které rozdělí v následujícíchc letech koncovým žadatelům z regionu. Schválená verze SCLLD Řídící orgán IROP Žádost o realizaci SCLLD MAS Hranicko (celým názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Hranicko na období 2014 – 2020,....

zde..
© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU