Dotační programy MAS 2016-2020

IROP Program rozvoje venkova Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Tři dotační programy MAS Hranicko, kterými bude v letech 2016-2020 realizovat rozvoj regionu.

Aktuálně

Aktualizace harmonogramu výzev

11.1.2017__MAS Hranicko aktuálně doplňuje strategii SCLLD o další informace požadované řídícími orgány operačních programů, její schválení tak nově předpokládáme až koncem února 2017. První výzvy dotačních programů MAS-PRV a MAS-IROP tak budou vyhlášeny zřejmě v březnu 2017, výzva programu MAS-OPZ naváže v násleujících měsících duben až květen 2017.

Detailní pravidla pro Fiche MAS-OPZ a některé Fiche MAS_IROP zveřejněny

11.1.2017__MAS při vyhlášování svých vlastních výzev musí dodržet stanovené podmínky dané jednotlivými řídícími orgány pro jednotlivé specifické cíle operačních programů, přičemž MASkám tyto podmínky vznikají na míru a mohou se tak odlišovat od podmínek pro ITI nebo samostatné individuální výzvy operačních programů. Budoucí žadatele tak upozorňujeme, že zde v pravé sekci s dokumenty jsou k dispozici doposud vydané podrobné podmínky, a to:
- Výzva 53 IROP pro fiche MAS-IROP 01 Parkovací systémy a bezpečnost dopravy a MAS-IROP 02 Cyklodoprava,
- Výzva 62 IROP pro fiche MAS-IROP 03 Sociální služby a komunitní centra - infrastruktura a MAS-IROP 04 Sociální bydlení,
- Výzva 65 IROP pro fichi MAS-IROP 05 Sociální podniky
- Výzva 47 OP Z pod níž spadají všechny 4 Fiche MAS-OPZ: MAS-OPZ 07 Sociální služby - neinvestiční podpora, MAS-OPZ 08 Podpora zaměstnanosti, MAS-OPZ 09 Sociální podniky - neinvestiční podpora, MAS-OPZ 10 Prorodinná opatření.

2.3.2016__MAS dokončila Strategii rozvoje regionu Hranicko, nyní ji posuzuje MMR

MAS Hranicko má za sebou významný milník. Dne 29. února 2016 podala na Ministerstvo pro místní rozvoj resp. na Řídící orgán IROP Žádost o realizaci SCLLD MAS Hranicko (celým názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Hranicko na období 2014 – 2020,....

ZOBRAZIT VÍCE
© 2007-2017 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU