Dotační programy MAS 2016-2020

IROP Program rozvoje venkova Evropská unie Evropský sociální fond Operační program Zaměstnanost

Tři dotační programy MAS Hranicko, kterými bude v letech 2016-2020 realizovat rozvoj regionu.

Aktuálně

Zveřejněny Avíza Výzev MAS-IROP a MAS_PRV

20.10.2017__MAS Hranicko zveřejňuje avíza prvních výzev dotačních programů: MAS-IROP 1. výzva Bezpečnost dopravy, 2. výzva Cyklodoprava, 3. výzva Rozvoj sociálních služeb, 4. výzva Rozvoj kounitních center a 5. výzva Infrastuktura základních škol. MAS-PRV 8. výzva obsahuje 4 Fiche: Rozvoj zemědělských podniků, Zemědělské a potravinářské produkty, Drobné podnikání a Podnikání v cestovním ruchu. Avíza výzev obsahují podrobné informace k podporovaným aktivitám, oprávněným žadatelům, míře podpory apod. Především také obsahují hodotící kritéria, podle kterých budou žádosti o dotaci bodovány. Podmínky a parametry Výzev nyní procházejí schvalovacím procesem jednak v MAS, jednak u řídících orgánů, proto je nutno počítat ještě se změnami, které by ale už neměly být zásadního charakteru. Týkat se budou především datumů vyhlášení a uzavření Výzvy a maximální výše celkových způsobilých výdajů, z nichž bude stanovena dotace.

15.8.2017__MAS má schválenu Strategii rozvoje regionu Hranicko

MAS Hranicko má za sebou významný milník. V srpnu 2017 potvrdily tři řídící orgány akceptaci naší SCLLD? MAS tak pro region HRanicko zajistila více než 83.000.000 Kč dotačních prostředků, které rozdělí v následujícíchc letech koncovým žadatelům z regionu. Schválená verze SCLLD Řídící orgán IROP Žádost o realizaci SCLLD MAS Hranicko (celým názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Hranicko na období 2014 – 2020,....

zde..
© 2007-2017 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU