Dotační programy MAS 2016-2020

Podrobnosti a podklady ke 3 dotačním programům, kterými MAS Hranicko, přispívá v letech 2018-2020 k rozvoji regionu.

Aktuálně

Problémy s otevřením souborů?

19.1.2018__U některých podkladů v sekci MAS-PRV, které jsme převzali od SZIF, je problém s jejich on-line otevřením/zobrazením přímo v internetovém prohlížeči. Takovéto podklady je potřeba nejprve si uložit na vlastní disk tak, že kliknete na soubor pravým tlačítkem myši a dáte „Uložit odkaz jako..“. Následně otevřete podklad přímo z Vašeho počítače. Týká se především samotných Fichí, které obsahují podrobný popis preferenčních kritérií.

MAS Hranicko vyhlašuje 4 výzvy dotačního programu MAS-IROP

15.1.2018__MAS Hranicko z. s. ve dnech 15.1. až 18.1.2018 vyhlašuje 4 Výzvy dotačního programu MAS-IROP:
1. Výzva Bezpečnost dopravy 15. ledna s uzávěrkou 16. února 2018,
2. Výzva Rozvoj sociálních služeb 16.1. až 19.2.2018
3. Výzva Rozvoj komunitních center 18.1. až 21.2.2018
4. Výzva Infrastruktura základních škol 16.1. až 19.2.2018
Další podrobnosti v Aktualitě zde..,
podklady k Výzvám vpravo v sekci Program MAS-IROP.
Pozvánky na Informační semináře pro žadatele na úvodní stránce webu zde..,
přihláška k účasti na Informačním semináři zde..
5. výzva Cyklodoprava bude vyhlášena na přelomu ledna a února 2018, zde dosud není ještě definitivně stanovena max. výše celkových způsobilých výdajů, před Výzvou ještě může dojít ke změnám!!!!

MAS-OPZ
Výzvy na Prorodinná opatření a Sociální služby prochází připomínkovacím procesem na Řídícím orgánu OPZ, s vyhlášením se počítá v únoru 2018.

MAS Hranicko vyhlašuje Výzvu č.1 dotačního programu MAS-PRV

9.1.2018__MAS Hranicko z. s. dnešním dnem vyhlašuje Výzvu č. 1 dotačního programu MAS-PRV. Žádosti o podporu bude MAS přijímat ve dnech 10.1. až 9.2.2018, kdy bude Výzva ve 14h odpoledne uzavřena. Další podrobnosti v Aktualitě zde..,
podklady k Výzvě vpravo v sekci Program MAS-PRV.
V nejbližších dnech bude vydána druhá doplněná verze jednotlivých Příruček pro žadatele.
Pozvánka na Informační seminář pro žadatele zde..,
přihláška k účasti na Informačním semináři zde..

15.8.2017__MAS má schválenu Strategii rozvoje regionu Hranicko

MAS Hranicko má za sebou významný milník. V srpnu 2017 potvrdily tři řídící orgány akceptaci naší SCLLD? MAS tak pro region HRanicko zajistila více než 83.000.000 Kč dotačních prostředků, které rozdělí v následujícíchc letech koncovým žadatelům z regionu. Schválená verze SCLLD Řídící orgán IROP Žádost o realizaci SCLLD MAS Hranicko (celým názvem Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území místní akční skupiny Hranicko na období 2014 – 2020,....

zde..
© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU