Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice

Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hranicko

„Školy a školky na Hranicku mají obdobné problémy a MAP pomůže nalézt cestu k jejich společnému řešení.“

Aktuálně

Čtenářská dílna a spolupráce s chůvou

V tomto týdnu v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hranicko proběhla čtenářská dílna a otevřená hodina na téma vzdělávání dětí mladších tří let a spolupráci s chůvou....

ZOBRAZIT VÍCE

Ideové setkání k Místnímu akčnímu plánu vzdělávání pro Hranicko

V pondělí 27. 2. 2017 proběhlo ve velké zasedací místnosti ve vile Antonína Kunze setkání partnerství MAP, na němž se sešli zástupci...

ZOBRAZIT VÍCE

Jednání řídícího výboru MAP

Ve středu 22. 2. 2017 od 15:00 proběhlo 3. jednání řídícího výboru MAP. Manažerka projektu Hana Gaďurková předala členům řídícího výboru aktuální informace...

ZOBRAZIT VÍCE

Šablony a spolupráce v regionu

Ve dnech 30. a 31. 1. 2017 proběhla v sídle MAS Hranicko setkání mateřských a základních škol, na kterých se řešily hlavně tzv. Šablony a také spolupráce školek a škol v našem regionu....

ZOBRAZIT VÍCE

MŠMT vydalo nové číslo zpravodaje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává první letošní číslo Zpravodaje. Hlavním tématem je navýšení rozpočtu na regionální školství, dozvíte se, do jakých oblastí půjde více peněz a jaké jsou rozpočtové priority....

ZOBRAZIT VÍCE

Sdílení dobré praxe MŠ Čtyřlístek Milenov

Návštěva MŠ Čtyřlístek Milenov proběhla v úterý 24. 1. 2017 na přání pedagogických pracovníků předškolních zařízení navštívit státní MŠ v našem regionu. MŠ se nachází v budově bývalé základní školy...

ZOBRAZIT VÍCE

Aktualizace strategického rámce MAP

Realizační tým projektu MAP rozvoje vzdělávání pro území SO ORP Hranice připravuje aktualizaci Strategického rámce, ...

ZOBRAZIT VÍCE

Návštěva školek Bambíno Praha a Mateřinka Brno

V průběhu listopadu proběhly dvě akce pro ředitelky a učitelky mateřských školek z našeho regionu.Nejprve se 9. listopadu vydalo 9 zájemkyň na návštěvu soukromé školky Bambíno Praha. V této školce bylo možné si prohlídnout 3 různá oddělení - jesličky, které mohou navštěvovat děti od 6 týdnů, miniškolku, která je jakýmsi přechodem mezi jesličkami a klasickou školkou. ...

ZOBRAZIT VÍCE

Jak sestavit plán pedagogické podpory?

Dne 3. 11. 2016 proběhl v SC Naparia seminář pod vedením Mgr. Šárky Sohrové s názvem „Jak sestavit plán pedagogické podpory?“ určený pedagogům, výchovným poradcům i vedení škol. ...

ZOBRAZIT VÍCE

Chystá se setkání pracovních skupin – Akční plán vzdělávání Hranicka na rok 2017

V prvním listopadovém týdnu proběhne již 4. setkání pracovních skupin, na které jste i Vy všichni srdečně zváni. Hlavním úkolem pracovních skupin bude připomínkování a dopracování dokumentu AKČNÍ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ HRANICKA PRO ROK 2017. Setkání jednotlivých pracovních skupin proběhne v následujících termínech:...

ZOBRAZIT VÍCE

Vzdělávací aktivity v rámci MAP – co proběhlo a na co se můžete těšit?

V rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hranicko proběhlo několik akcí a setkání zaměřených na školskou problematiku a na další se můžete těšit… Nejprve ve středu 24. 8. 2016 v SC Naparia proběhl seminář LEADERSHIP ve škole – moderní vedení učitelských týmů a lidí pod vedením Miloslava Hubatky, který má 21 let praxe ve školství, z toho 10 let pracoval jako ředitel znojemské ZŠ.

ZOBRAZIT VÍCE

První zásadní dokument místního školství z projektu MAP se chystá na svět

Ve středu 15.6.2016 se podruhé sejde Řídící výbor MAP, který bude rozhodovat o schválení či neschválení prvního zásadního dokumentu pro rozvoj místního školství - Strategického rámce MAP. Podívejte se na něj a vnášejte připomínky.

ZOBRAZIT VÍCE

Pracovní skupiny budou určovat směřování místního školství

V týdnu 23.-27.5.2016 se podruhé sejdou jednotlivé pracovní skupiny projektu MAP. Nejdříve se seznámí s výsledky místních MŠ a ZŠ z dotazníkového šetření MŠMT, následně budou diskutovat nad vizí, prioritami a cíli vzdělávacích institucí na Hranicku. Zapojte se také!...

Analýza MŠ a ZŠ na Hranicku - připomínkujte

Školy a školky na Hranicku se v průběhu prosince 2015 zapojily do celorepblikového dotazníkového šetření MŠMT ČR. Odborný tým projektu MAP pro Hranicko se zabýval rozborem a zpracováním jeho výsledků. Společně se zpracovanými výsledky SWOT analýz za každé opatření...

ZOBRAZIT VÍCE

1.číslo Zpravodaje MAP je venku

Ptáte-li se, co je ten MAP zač, kdo se na něm podíl či co je jeho smyslem, pak si v příloze otevřete zpravodaj a pusťte se do čtení. Mimo jiné uvnitř naleznete příspěvky členů Odborného týmu MAP, pojednávájící např. o inkluzi, čtenářské gramotnosti ...

ZOBRAZIT VÍCE

Akce byly a další se chystají!

Projekt MAP pro Hranicko běží již na plné obrátky. Jeho součástí je mj. pořádání akcí a setkání zaměřených na školskou tematiku. Některé z nich jsou zaměřeny speciálně na pedagogy a vedení škol a školek, další cílí také na širokou veřejnost. Co proběhlo a co se chystá? ...

ZOBRAZIT VÍCE

První setkání pracovních skupin je za námi

V rozmezí tří dnů, 12. - 14.4.2016, proběhla první setkání čtyř pracovních skupin MAP. Každá skupina zvlášť, společnými silami svých členů, vytvářela SWOT analýzu v rámci daného opatření. Výsledky SWOT analýzy budou představeny na nejbližším zasedání Řídícího výboru MAP a následně prezentovány veřejnosti.

Pracovní skupiny MAP - zapojte se do rozvoje vzdělávání na Hranicku

Máte-li chuť a zájem podílet se na rozvoji školství na Hranicku, neváhejte a zapojte se do některé z pracovních skupin. Jistě se ptáte, co taková účast v pracovní skupině obnáší. Budeme chtít především Vaše myšlenky, nápady, různé úhly pohledu, tradiční i netradiční přístupy ...

ZOBRAZIT VÍCE

Seminář k šablonám pro MŠ a ZŠ na Hranicku

V dubnu bude zahájeno čerpání měkkých dotací pro MŠ a ZŠ přes tzv. šablony. MAS Hranicko, jakožto realizátor projektu "Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro Hranicko", připravila na čtvrtek 31. 3. 2016 od 9:00 seminář, na kterém Vás bude informovat o všem podstatném.

ZOBRAZIT VÍCE

Beseda o párové (tandemové) výuce na ZŠ a MŠ Šromotovo

ZŠ a MŠ Šromotovo měla díky projektu "Pomáháme školám k úspěchu" šanci si vyzkoušet párovou výuku "na vlastní kůži" a ráda by se 29. 3. 2016 od 16:00 o své zkušenosti podělila s kolegy z jiných škol v regionu. Zvaní jsou také rodiče a široká veřejnost se zájmem o naše školství.

ZOBRAZIT VÍCE
© 2007-2017 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU