Služby

Grantový kalendář

17. výzva - Zlepšování kvality ovzduší v lidských sídlech

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:15. října 2015
Konec výzvy:14. října 2016

18. výzva - Snížení environmentálních rizik a rozvíjet systémy jejich řízení

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:15. října 2015
Konec výzvy:14. října 2016

20. výzva - Dosažení vysokého energetického standardu nových veřejných budov

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:15. října 2015
Konec výzvy:14. října 2016

19. výzva - Energetické úspory

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:1. prosince 2015
Konec výzvy:14. dubna 2016

Podpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci

Dotační program:OP Zaměstnanost
Začátek výzvy:20. října 2015
Konec výzvy:31. prosince 2015

INOVACE – Inovační projekt

Dotační program:OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Začátek výzvy:29. května 2015
Konec výzvy:30. listopadu 2015

Podpora aktivit a programů v rámci sociálního začleňování

Dotační program:OP Zaměstnanost
Začátek výzvy:23. září 2015
Konec výzvy:30. listopadu 2015

Fyzická revitalizace území

Dotační program:ROP
Začátek výzvy:9. května 2012
Konec výzvy:30. června 2015

EKO—ENERGIE

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:21. května 2012
Konec výzvy:30. června 2015

Národní program podpory cestovního ruchu, podprogram „Cestování dostupné všem“

Dotační program:MMR
Začátek výzvy:29. listopadu 2013
Konec výzvy:13. února 2014

5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

Dotační program:Integrovaný OP
Začátek výzvy:22. května 2009
Konec výzvy:31. prosince 2013

Podpora tvorby a aktualizace územních plánů obcí s ohledem na udržitelný rozvoj území

Dotační program:Integrovaný OP
Začátek výzvy:16. listopadu 2012
Konec výzvy:31. prosince 2013

Mezinárodní spolupráce

Dotační program:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Začátek výzvy:květen 2008
Konec výzvy:prosinec 2013

Veřejná infrastruktura a služby

Dotační program:ROP
Začátek výzvy:9. října 2013
Konec výzvy:25. listopadu 2013

Inovační projekty

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:11. listopadu 2013
Konec výzvy:22. listopadu 2013

připravovaná výzva

Program ROZVOJ

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:4. listopadu 2013
Konec výzvy:15. listopadu 2013

Program Rozvoj

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:4. listopadu 2013
Konec výzvy:15. října 2013

připravovaná výzva

Nová zelená úsporám

Dotační program:MŽP
Začátek výzvy:březen 2013
Konec výzvy:srpen 2013

Fiche č. 7 Podnikání v cestovním ruchu

Dotační program:Program LEADER "Měníme Hranicko"
Začátek výzvy:20. března 2013
Konec výzvy:24. dubna 2013

Fiche č.6 Spolkový život a sport

Dotační program:Program LEADER "Měníme Hranicko"
Začátek výzvy:19. března 2013
Konec výzvy:23. dubna 2013

Fiche č. 1 Rozvoj zemědělských podniků

Dotační program:Program LEADER "Měníme Hranicko"
Začátek výzvy:19. března 2013
Konec výzvy:22. dubna 2013

Program rozvoje a obnovy venkova MMR ČR

Dotační program:Program rozvoje venkova
Začátek výzvy:29. listopadu 2012
Konec výzvy:15. února 2013

Programy podpory obnovitelných zdrojů a úspor energie pro rodinné a bytové domy v roce 2009

Dotační program:Státní fond životního prostředí
Začátek výzvy:duben 2009
Konec výzvy:31. prosince 2012

1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

Dotační program:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Začátek výzvy:18. května 2010
Konec výzvy:20. prosince 2012

Místo pod stromy 2011 - 2012

Dotační program:Grantové řízení pro regionální projekty
Začátek výzvy:2. března 2011
Konec výzvy:15. listopadu 2012

PODPORA TVORBY A AKTUALIZACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ OBCÍ S OHLEDEM NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Dotační program:Integrovaný OP
Začátek výzvy:30. října 2009
Konec výzvy:30. června 2012

Fiche č. 7 Podnikání v cestovním ruchu

Dotační program:Program LEADER "Měníme Hranicko"
Začátek výzvy:2. dubna 2012
Konec výzvy:10. května 2012

Fiche č. 8 Pěší trasy a hipostezky

Dotační program:Program LEADER "Měníme Hranicko"
Začátek výzvy:2. dubna 2012
Konec výzvy:10. května 2012

Fiche č. 5 Veřejná prostranství

Dotační program:Program LEADER "Měníme Hranicko"
Začátek výzvy:2. dubna 2012
Konec výzvy:9. května 2012

Fiche č. 1 Rozvoj zemědělských podniků

Dotační program:Program LEADER "Měníme Hranicko"
Začátek výzvy:2. dubna 2012
Konec výzvy:7. května 2012

Program NEMOVITOSTI

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:1. března 2012
Konec výzvy:30. dubna 2012

Program ROZVOJ

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:15. ledna 2012
Konec výzvy:28. února 2012

Nadace OKD

Dotační program:Nadace
Začátek výzvy:13. ledna 2012
Konec výzvy:24. února 2012

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Dotační program:MMR
Začátek výzvy:1. prosince 2011
Konec výzvy:17. února 2012

ICT v podnicích

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:16. ledna 2012
Konec výzvy:17. února 2012

ICT v podnicích

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:16. ledna 2012
Konec výzvy:17. února 2012

Na zelenou – bezpečné cesty do školy

Dotační program:OP Doprava
Začátek výzvy:11. ledna 2011
Konec výzvy:5. prosince 2011

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2011 a způsobu kontroly jejich užití

Dotační program:Mze
Začátek výzvy:1. ledna 2011
Konec výzvy:30. listopadu 2011

program MARKETING

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:1. července 2011
Konec výzvy:30. listopadu 2011

2.1.1. Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:1. listopadu 2010
Konec výzvy:29. července 2011

2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí prostřed­nictvím nových energetických systémů včetně SZT

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:1. listopadu 2010
Konec výzvy:29. července 2011

2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:1. listopadu 2010
Konec výzvy:29. července 2011

2.2 Omezování emisí

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:1. listopadu 2010
Konec výzvy:29. července 2011

Oranžové učebny pro rok 2011

Dotační program:Nadace
Začátek výzvy:15. ledna 2011
Konec výzvy:28. února 2011

Oranžové schody pro rok 2011

Dotační program:Nadace
Začátek výzvy:15. ledna 2011
Konec výzvy:28. února 2011

Program rozvoje venkova Olomouckého kraje

Dotační program:Dotace Olomouckého kraje
Začátek výzvy:20. prosince 2010
Konec výzvy:25. února 2011

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Dotační program:MMR
Začátek výzvy:20. prosince 2010
Konec výzvy:21. února 2011

Počáteční vzdělávání

Dotační program:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Začátek výzvy:20. prosince 2010
Konec výzvy:3. února 2011

Rovné příležitosti dětí a žáku, včetně dětí a žáku se speciálními vzdělávacími potřebami v Olomouckém kraji.

Dotační program:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Začátek výzvy:20. prosince 2010
Konec výzvy:3. února 2011

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK V OLOMOUCKÉM KRAJI

Dotační program:Dotace Olomouckého kraje
Začátek výzvy:16. prosince 2010
Konec výzvy:2. února 2011

Oranžová hřiště pro rok 2011

Dotační program:Nadace
Začátek výzvy:15. listopadu 2010
Konec výzvy:31. ledna 2011

Bezbariérové obce - Podpora při odstraňování bariér v budovách pro rok 2011

Dotační program:MMR
Začátek výzvy:30. listopadu 2010
Konec výzvy:31. ledna 2011

Program START

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:1. ledna 2010
Konec výzvy:31. prosince 2010

program ZÁRUKA

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:1. ledna 2010
Konec výzvy:31. prosince 2010

program PROGRES

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:1. ledna 2010
Konec výzvy:31. prosince 2010

1.3.2. Eliminace povodňových průtoků systémem přírodě blízkých protipovodňových opatření

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:2. listopadu 2009
Konec výzvy:5. listopadu 2010

Investice do lesů

Dotační program:Program rozvoje venkova
Začátek výzvy:14. září 2010
Konec výzvy:27. října 2010

ICT V PODNICÍCH

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:1. ledna 2010
Konec výzvy:15. října 2010

Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Dotační program:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Začátek výzvy:30. června 2010
Konec výzvy:15. října 2010

Program POTENCIÁL

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:3. ledna 2010
Konec výzvy:30. září 2010

Eko-energie

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:1. března 2010
Konec výzvy:30. září 2010

Zelená úsporám

Dotační program:jiné
Začátek výzvy:19. července 2010
Konec výzvy:31. srpna 2010

6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:2. srpna 2010
Konec výzvy:31. srpna 2010

Program ROZVOJ

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:1. května 2010
Konec výzvy:1. srpna 2010

2.1.4. Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:1. listopadu 2010
Konec výzvy:29. července 2010

Školící střediska

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:1. září 2009
Konec výzvy:30. června 2010

program MARKETING

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:15. ledna 2010
Konec výzvy:30. června 2010

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:3. května 2010
Konec výzvy:2. června 2010

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:3. května 2010
Konec výzvy:2. června 2010

program SPOLUPRÁCE-KLASTRY

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:11. ledna 2010
Konec výzvy:30. května 2010

Zvyšování kvality ve vzdělání

Dotační program:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Začátek výzvy:26. dubna 2010
Konec výzvy:14. května 2010

1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Dotační program:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Začátek výzvy:26. dubna 2010
Konec výzvy:14. května 2010

1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Dotační program:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Začátek výzvy:26. dubna 2010
Konec výzvy:14. května 2010

2.1.1. Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:1. března 2010
Konec výzvy:30. dubna 2010

2.1.2. Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:1. března 2010
Konec výzvy:30. dubna 2010

2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:1. března 2010
Konec výzvy:30. dubna 2010

2.1.4. Doplnění a inovace systémů sledování a hodnocení imisní zátěže na území ČR

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:1. března 2010
Konec výzvy:30. dubna 2010

2.2 Omezování emisí

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:1. března 2010
Konec výzvy:30. dubna 2010

3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:1. března 2010
Konec výzvy:30. dubna 2010

3.1.2 Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:1. března 2010
Konec výzvy:30. dubna 2010

3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:1. března 2010
Konec výzvy:30. dubna 2010

3.2.1 Realizace úspor energie

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:1. března 2010
Konec výzvy:30. dubna 2010

3.2.2 Využívání odpadního tepla

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:1. března 2010
Konec výzvy:30. dubna 2010

Fiche č. 8 Pěší trasy a hipostezky

Dotační program:Program LEADER "Měníme Hranicko"
Začátek výzvy:8. března 2010
Konec výzvy:30. dubna 2010

Fiche č. 7 Podnikání v cestovním ruchu

Dotační program:Program LEADER "Měníme Hranicko"
Začátek výzvy:8. března 2010
Konec výzvy:29. dubna 2010

Fiche č. 5 Veřejná prostranství

Dotační program:Program LEADER "Měníme Hranicko"
Začátek výzvy:8. března 2010
Konec výzvy:28. dubna 2010

Fiche č. 4 Lesnická technika

Dotační program:Program LEADER "Měníme Hranicko"
Začátek výzvy:8. března 2010
Konec výzvy:27. dubna 2010

Fiche č. 1 Rozvoj zemědělských podniků

Dotační program:Program LEADER "Měníme Hranicko"
Začátek výzvy:8. března 2010
Konec výzvy:26. dubna 2010

Program Nemovitosti

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:1. září 2009
Konec výzvy:31. března 2010

Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Dotační program:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Začátek výzvy:30. prosince 2009
Konec výzvy:31. března 2010

2.3.1. Fyzická revitalizace území, 2.3.2. Sociální infrastruktura, 2.3.3. Integrované projekty

Dotační program:ROP
Začátek výzvy:26. ledna 2010
Konec výzvy:23. března 2010

1.2.1 Rozvoj integrovaného dopravního systému, přestupní terminály a zastávky

Dotační program:ROP
Začátek výzvy:26. ledna 2010
Konec výzvy:23. března 2010

Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje

Dotační program:Program rozvoje venkova
Začátek výzvy:16. února 2010
Konec výzvy:8. března 2010

I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců

Dotační program:Program rozvoje venkova
Začátek výzvy:16. února 2010
Konec výzvy:8. března 2010

I.1.1 Modernizace zemědělských podniků

Dotační program:Program rozvoje venkova
Začátek výzvy:16. února 2010
Konec výzvy:8. března 2010

FOND KULTURNÍHO DĚDICTVÍ: „ZÁCHRANA DROBNÝCH PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU“

Dotační program:Nadace
Začátek výzvy:leden 2010
Konec výzvy:15. února 2010

4.1 – Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy

Dotační program:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Začátek výzvy:3. listopadu 2009
Konec výzvy:2. února 2010

3.2.1 Realizace úspor energie

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:1. února 2010
Konec výzvy:2. února 2010

Oranžové hřiště pro rok 2010

Dotační program:Nadace
Začátek výzvy:1. ledna 2010
Konec výzvy:29. ledna 2010

Veřejná infrastruktura a služby

Dotační program:ROP
Začátek výzvy:23. listopadu 2009
Konec výzvy:22. ledna 2010

Program ICT a strategické služby

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:2. března 2009
Konec výzvy:15. ledna 2010

6.2 Podpora biodiverzity

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:2. listopadu 2009
Konec výzvy:5. ledna 2010

6.3 – Obnova krajinných struktur

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:2. listopadu 2009
Konec výzvy:5. ledna 2010

6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:2. listopadu 2009
Konec výzvy:5. ledna 2010

6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:2. listopadu 2009
Konec výzvy:5. ledna 2010

1.2 Zlepšení jakosti pitné vody

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:2. listopadu 2009
Konec výzvy:5. ledna 2010

1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:2. listopadu 2009
Konec výzvy:5. ledna 2010

1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:2. listopadu 2009
Konec výzvy:5. ledna 2010

5. 1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:2. listopadu 2009
Konec výzvy:5. ledna 2010

6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:2. listopadu 2009
Konec výzvy:5. ledna 2010

Program INOVACE

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:15. dubna 2009
Konec výzvy:31. prosince 2009

Školení je šance

Dotační program:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Začátek výzvy:březen 2009
Konec výzvy:prosinec 2009

Potenciál - Výzva II

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:3. března 2008
Konec výzvy:30. listopadu 2009

Grantový program VPOHYBU - Oblast: Mladí lidé a komunita

Dotační program:Nadace
Začátek výzvy:30. března 2009
Konec výzvy:14. listopadu 2009

Globální grant EDUCA

Dotační program:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Začátek výzvy:2. června 2009
Konec výzvy:30. října 2009

III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

Dotační program:Program rozvoje venkova
Začátek výzvy:6. října 2009
Konec výzvy:26. října 2009

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

Dotační program:Program rozvoje venkova
Začátek výzvy:6. října 2009
Konec výzvy:26. října 2009

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova

Dotační program:Program rozvoje venkova
Začátek výzvy:6. října 2009
Konec výzvy:26. října 2009

I.1.2.2 Technické vybavení provozoven

Dotační program:Program rozvoje venkova
Začátek výzvy:6. října 2009
Konec výzvy:26. října 2009

I.1.2.3 Lesnická infrastruktura

Dotační program:Program rozvoje venkova
Začátek výzvy:6. října 2009
Konec výzvy:26. října 2009

1.2 Zlepšení jakosti pitné vody

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:24. srpna 2009
Konec výzvy:15. října 2009

1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:24. srpna 2009
Konec výzvy:15. října 2009

Program Školící střediska

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:3. března 2008
Konec výzvy:30. září 2009

Program PROSPERITA

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:3. března 2008
Konec výzvy:30. září 2009

ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů 2009 - Velké komunitní granty

Dotační program:Nadace
Začátek výzvy:1. srpna 2009
Konec výzvy:30. září 2009

3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:3. srpna 2009
Konec výzvy:30. září 2009

3.2.1 Realizace úspor energie

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:3. srpna 2009
Konec výzvy:30. září 2009

3.2.2 Využívání odpadního tepla

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:3. srpna 2009
Konec výzvy:30. září 2009

4.1 Zkvalitnění nakládaní s odpady

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:3. srpna 2009
Konec výzvy:30. září 2009

4.2 Odstraňování starých ekologických zátěží

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:3. srpna 2009
Konec výzvy:30. září 2009

Program ROZVOJ

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:15. dubna 2009
Konec výzvy:15. září 2009

Místo, kde žijeme

Dotační program:Nadace
Začátek výzvy:1. srpna 2009
Konec výzvy:9. září 2009

1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:4. května 2009
Konec výzvy:30. června 2009

3.1.1 Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:4. května 2009
Konec výzvy:30. června 2009

3.1.2 Výstavba a rekonstrukce zdrojů elektřiny využívajících OZE

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:4. května 2009
Konec výzvy:30. června 2009

3.1.3 Výstavba a rekonstrukce zdrojů pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla využívajících OZE

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:4. května 2009
Konec výzvy:30. června 2009

3.2.1 Realizace úspor energie

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:4. května 2009
Konec výzvy:30. června 2009

3.2.2 Využívání odpadního tepla

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:4. května 2009
Konec výzvy:30. června 2009

Zvyšování kvality ve vzdělání

Dotační program:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Začátek výzvy:11. května 2009
Konec výzvy:30. června 2009

1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Dotační program:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Začátek výzvy:11. května 2009
Konec výzvy:30. června 2009

1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Dotační program:OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Začátek výzvy:11. května 2009
Konec výzvy:30. června 2009

I.1.3.1 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům

Dotační program:Program rozvoje venkova
Začátek výzvy:9. června 2009
Konec výzvy:29. června 2009

I.3.1 Další odborné vzdělávání

Dotační program:Program rozvoje venkova
Začátek výzvy:9. června 2009
Konec výzvy:29. června 2009

III.1.3 Podpora cestovního ruchu

Dotační program:Program rozvoje venkova
Začátek výzvy:9. června 2009
Konec výzvy:29. června 2009

Program na podporu oprav bytových domů postavených panelovou technologií PANEL

Dotační program:jiné
Začátek výzvy:2. dubna 2008
Konec výzvy:červen 2009

ICT v podnicích - Výzva II

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:15. července 2008
Konec výzvy:31. května 2009

Nadace O2: Grantový program

Dotační program:Nadace
Začátek výzvy:18. března 2009
Konec výzvy:4. května 2009

Školící střediska

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:3. března 2008
Konec výzvy:30. dubna 2009

Program podpory lokálních kulturních tradic

Dotační program:Dotace ministerstva kultury
Začátek výzvy:listopad 2008
Konec výzvy:30. dubna 2009

Fiche č.7 Rozvoj cestovního ruchu

Dotační program:Program LEADER "Měníme Hranicko"
Začátek výzvy:6. března 2009
Konec výzvy:30. dubna 2009

Fiche č.6 Spolkový život a sport

Dotační program:Program LEADER "Měníme Hranicko"
Začátek výzvy:6. března 2009
Konec výzvy:29. dubna 2009

Fiche č.3 Lesnická infrastruktura

Dotační program:Program LEADER "Měníme Hranicko"
Začátek výzvy:6. března 2009
Konec výzvy:28. dubna 2009

Fiche č.2 Zemědělské a potravinářské produkty

Dotační program:Program LEADER "Měníme Hranicko"
Začátek výzvy:6. března 2009
Konec výzvy:27. dubna 2009

Strom života - Granty do 100 000 Kč

Dotační program:Nadace
Začátek výzvy:24. března 2009
Konec výzvy:24. dubna 2009

Strom života - Granty do 200 000 Kč

Dotační program:Nadace
Začátek výzvy:24. března 2009
Konec výzvy:24. dubna 2009

ČSOB a Poštovní spořitelna pro podporu regionů 2009

Dotační program:Nadace
Začátek výzvy:9. března 2009
Konec výzvy:14. dubna 2009

2.1.2 Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí prostřed­nictvím nových energetických systémů včetně SZT

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:9. února 2009
Konec výzvy:3. dubna 2009

2.2 Omezování emisí

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:9. února 2009
Konec výzvy:3. dubna 2009

2.1 Zlepšení kvality ovzduší 2.1.1. Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:9. února 2009
Konec výzvy:3. dubna 2009

2.1 Zlepšení kvality ovzduší 2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:9. února 2009
Konec výzvy:3. dubna 2009

PODPORA TVORBY A AKTUALIZACE ÚZEMNÍCH PLÁNŮ OBCÍ S OHLEDEM NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ

Dotační program:Integrovaný OP
Začátek výzvy:30. ledna 2009
Konec výzvy:duben 2009

Práce s neorganizovanými dětmi a mládeží

Dotační program:Dotace ministerstva školství
Začátek výzvy:1. ledna 2008
Konec výzvy:31. března 2009

SFDI - výstavba a údržba cyklistických stezek

Dotační program:jiné
Začátek výzvy:leden 2009
Konec výzvy:10. března 2009

5. 1 Omezování průmyslového znečištění a snižování environmentálních rizik

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:9. února 2009
Konec výzvy:6. března 2009

Podpora obnovy venkova

Dotační program:MMR
Začátek výzvy:1. prosince 2008
Konec výzvy:4. března 2009

Podpory v oblasti bydlení

Dotační program:MMR
Začátek výzvy:1. prosince 2008
Konec výzvy:4. března 2009

„ZÁCHRANA DROBNÝCH PAMÁTEK MÍSTNÍHO VÝZNAMU“

Dotační program:Nadace
Začátek výzvy:5. února 2009
Konec výzvy:3. března 2009

Modernizace zemědělských podniků

Dotační program:Program rozvoje venkova
Začátek výzvy:10. února 2009
Konec výzvy:2. března 2009

Využívání poradenských služeb

Dotační program:Program rozvoje venkova
Začátek výzvy:10. února 2009
Konec výzvy:2. března 2009

připravovaná výzva

Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření

Dotační program:Program rozvoje venkova
Začátek výzvy:10. února 2009
Konec výzvy:2. března 2009

připravovaná výzva

Neproduktivní investice v lesích

Dotační program:Program rozvoje venkova
Začátek výzvy:10. února 2009
Konec výzvy:2. března 2009

Diverzifikace činností nezemědělské povahy

Dotační program:Program rozvoje venkova
Začátek výzvy:10. února 2009
Konec výzvy:2. března 2009

Podpora obnovy kulturních památek postřednictvím obcí s rozšířenou působností

Dotační program:jiné
Začátek výzvy:únor 2009
Konec výzvy:28. února 2009

OP LZZ 3.3 - Integrace sociálně vyloučených skupin na trhu práce

Dotační program:OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Začátek výzvy:28. listopadu 2008
Konec výzvy:27. února 2009

Zahájení činnosti mladých zemědělců

Dotační program:Program rozvoje venkova
Začátek výzvy:16. února 2009
Konec výzvy:27. února 2009

1.1.1 Snížení znečištění z komunálních zdrojů

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:15. prosince 2008
Konec výzvy:23. února 2009

1.2 Zlepšení jakosti pitné vody

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:15. prosince 2008
Konec výzvy:23. února 2009

SFDI - Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace

Dotační program:jiné
Začátek výzvy:leden 2009
Konec výzvy:20. února 2009

připravovaná výzva

Program rozvoje venkova Olomouckého kraje

Dotační program:Dotace Olomouckého kraje
Začátek výzvy:23. ledna 2009
Konec výzvy:20. února 2009

Příspěvek na pořízení, rekonstrukci, opravu požární techniky a nákup věcného vybavení jednotek sboru dobrovolných hasičů.

Dotační program:Dotace Olomouckého kraje
Začátek výzvy:1. ledna 2009
Konec výzvy:13. února 2009

SFDI - výstavba, modernizace a oprava dálnic a silnic

Dotační program:jiné
Začátek výzvy:leden 2009
Konec výzvy:5. února 2009

1.2 Zlepšení jakosti pitné vody

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:prosinec 2008
Konec výzvy:únor 2009

Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:prosinec 2008
Konec výzvy:únor 2009

připravovaná výzva

Snížení znečištění z průmyslových zdrojů

Dotační program:OP Životní prostředí
Začátek výzvy:prosinec 2008
Konec výzvy:únor 2009

připravovaná výzva

2.3.1. Fyzická revitalizace území, 2.3.2. Sociální infrastruktura, 2.3.3. Integrované projekty

Dotační program:ROP
Začátek výzvy:leden 2009
Konec výzvy:únor 2009

Oranžová hřiště

Dotační program:Nadace
Začátek výzvy:prosinec 2008
Konec výzvy:31. ledna 2009

OBNOVA STAVEB DROBNÉ ARCHITEKTURY MÍSTNÍHO VÝZNAMU V OLOMOUCKÉM KRAJI

Dotační program:Dotace Olomouckého kraje
Začátek výzvy:18. prosince 2008
Konec výzvy:31. ledna 2009

Podpora kulturních aktivit v Olomouckém kraji

Dotační program:Dotace Olomouckého kraje
Začátek výzvy:18. prosince 2008
Konec výzvy:31. ledna 2009

OBNOVA KULTURNÍCH PAMÁTEK V OLOMOUCKÉM KRAJI

Dotační program:Dotace Olomouckého kraje
Začátek výzvy:18. prosince 2008
Konec výzvy:31. ledna 2009

Neinvestiční příspěvky v oblasti sportu v roce 2009

Dotační program:Dotace Olomouckého kraje
Začátek výzvy:22. prosince 2008
Konec výzvy:23. ledna 2009

Ochrana movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií

Dotační program:Dotace ministerstva kultury
Začátek výzvy:listopad 2008
Konec výzvy:15. ledna 2009

Eko-energie - Výzva II

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:14. listopadu 2008
Konec výzvy:15. ledna 2009

Odbor památkové péče

Dotační program:Dotace ministerstva kultury
Začátek výzvy:prosinec 2008
Konec výzvy:15. ledna 2009

Eko-energie - Výzva II

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:listopad 2008
Konec výzvy:leden 2009

Úvěry pro města a obce ČR na podporu podnikání a rozvoj technické infrastruktury

Dotační program:Regionální rozvojový fond
Začátek výzvy:1. května 2008
Konec výzvy:31. prosince 2008

Program podpory INOVACE - INOVAČNÍ PROJEKT

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:1. května 2008
Konec výzvy:31. prosince 2008

Výzva k předkládání Integrovaných plánů rozvoje měst v IOP

Dotační program:Integrovaný OP
Začátek výzvy:6. srpna 2008
Konec výzvy:31. prosince 2008

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na léta 2007 až 2010 - Program č. 4 - Mimořádné dotace

Dotační program:Dotace ministerstva školství
Začátek výzvy:26. srpna 2008
Konec výzvy:31. prosince 2008

Projekty zelené energie

Dotační program:jiné
Začátek výzvy:1. října 2008
Konec výzvy:31. prosince 2008

Program podpory začínajících podnikatelů START

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:1. listopadu 2008
Konec výzvy:31. prosince 2008

Program integace příslušníků romské komunity v roce 2009

Dotační program:Dotace ministerstva kultury
Začátek výzvy:prosinec 2008
Konec výzvy:31. prosince 2008

Konkurz na podporu významných kulruních aktivit církví a náboženských společností 2009

Dotační program:Dotace ministerstva kultury
Začátek výzvy:prosinec 2008
Konec výzvy:31. prosince 2008

Program záruk pro malé a střední podnikatele ZÁRUKA

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:prosinec 2008
Konec výzvy:31. prosince 2008

Program "Prevence korupčního jednání"

Dotační program:Ministerstvo vnitra
Začátek výzvy:prosinec 2008
Konec výzvy:15. prosince 2008

Koordinační projekty v ochraně přírody a krajiny

Dotační program:MŽP
Začátek výzvy:prosinec 2008
Konec výzvy:5. prosince 2008

Dotační řízení na podporu projektů v oblasti literatury - vydávání neperiodikých publikací

Dotační program:Dotace ministerstva kultury
Začátek výzvy:říjen 2008
Konec výzvy:prosinec 2008

I.1.2.1 Lesnická technika

Dotační program:Program rozvoje venkova
Začátek výzvy:6. října 2009
Konec výzvy:26. října 2006

Program PATENT

Dotační program:OP Podnikání a inovace
Začátek výzvy:1. června 2009
Konec výzvy: 0000
© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU