Seznam referencí

Grantový program regionu Hranicko 2008 (2008)

Rok realizace

2008

Celkový rozpočet projektu

500 000 Kč

Výše dotace

300 000 Kč

Dotační titul

Dotace Olomouckého kraje

Zadavatel

Mikroregion Hranicko

Popis projektu

Grantový program regionu Hranicko vznikl na základě spolupráce Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných firem v roce 2008 jako pilotní projekt, který testuje spolupráci zapojených subjektů za účelem nalezení nové formy podpory kulturních a sportovních akcí na Hranicku. Cílem je nejen obohatit nabídku kvalitních kulturních a sportovních akcí na území regionu Hranicko, ale i zvýšit jejich kvalitu.Projekt byl podpořen z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje a významnými firmami na Hranicku (Cement a.s., SSI Schäefe s.r.o., Váhala a spol. s.r.o., Železo Hranice s.r.o) a Mikroregionem Hranicko

Kontakt

Marcela Tomášová, tel. 739 430 576, m.tomasova@regionhranicko.cz

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU