Hranická rozvojová agentura > V Hranicích se uskuteční Mezinárodní konference o podpoře venkova

V Hranicích se uskuteční Mezinárodní konference o podpoře venkova

9. 9. 2018

Ve dnech 10.-11.9.2018 se v Hranicích v Hotelu Centrum uskuteční mezinárodní konference CoCoBeLa (zkratka anglického názvu Koordinovaná spolupráce mezi MASkami). Konference se koná pod záštitou a za finančního přispění Central Europe Initiative Fund, Ministerstva zemědělství - Celostátní sítě pro venkov a Olomouckého kraje. Konferenci pořádá Hranická rozvojová agentura ve spolupráci s Místní akční skupinou Hranicko.

Konference se zúčastní zástupci organizací zabývající se rozvojem venkova ze zemí Visegrádu, Lotyšska, Albánie, Makedonie, Srbska, Bosny a Hercegoviny. Na konferenci vystoupí také zástupci evropských organizací jako je Evropský hospodářský a sociální výbor, Evropská síť pro rozvoj venkova a Evropská LEADER asociace pro rozvoj venkova. Téma podpory businesu představí zástupci agentury CzechInvest. Česká republika bude reprezentována vždy jedním zástupcem místní akční skupiny za každý kraj. 

Jednacím jazykem konference je angličtina. Cílem konference je výměna zkušeností a prezentace příkladů dobré praxe a dále navázání mezinárodní spolupráce v oblastech venkovského rozvoje, jako je podpora a propagace lokálních produktů a  podnikatelů, výměna dobrovolníků, destinační management, vzdělávání, podpora zemědělství a spolkové činnosti. 

Podrobnější informace o projektu včetně programu konference jsou uvedeny v příloze. 

 

 

Michaela Škrobánková

m.skrobankova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU