Hranická rozvojová agentura > Projekt ENSURE právě zahájen!

Projekt ENSURE právě zahájen!

14. 11. 2017

Hranická rozvojová agentura je jedním ze 14 partnerů mezinárodního projektu s názvem ENSURE, což je zkratka pro: European Network for the Cohesion and Solidarity in Rural Areas, volně přeloženo jako Evropská síť pro soudržnost a solidaritu ve venkovských oblastech. Projekt byl právě zahájen!

Projekt ENSURE prošel úspěšně hodnocením Evropské komise a to v červnu 2017. Úspěch projektu umožní partnerům spolupráci po následující dva roky a vytvoření mezinárodní sítě. Partneři jsou ze 13 zemí – 12 z nich jsou členskými státy EU, jeden je ze Srbska a jeden z Černé hory. Díky tomuto velkému “mixu” partnerů si mohou mezi sebou vyměňovat zkušenosti z oblasti evropských politik, fondů, vzdělávacích programů, obecných zemědělských nařízení. Šest partnerů jsou představitelé měst/obcí (veřejné instituce), 5 jsou asociace nebo instituce zastupující obce, jeden partner je regionální instituce a dva jsou z neziskového sektoru. Toto je další výhoda, protože projekt spojuje veřejné orgány a organizace občanské společnosti.

Projekt ENSURE se zabývá každodenními problémy, které jsou pro venkovské občany převažující, například: místní rozvoj, přeshraniční mobilita zemědělských pracovníků nebo bezpečnost potravin. Vyvoláním otázek, které v občanech vzbuzují velký zájem, může projekt ENSURE zasáhnout takové otázky, jako je: pokles podpory EU, euroskepticismus a občanství EU.

První setkání se uskutečnilo ve dnech 18. až 20. října ve Slovenské Bistrici (Slovinsko). Jeho hostitelem bylo Regionální informační a vývojové centrum Slovenska Bistrica, které mimo jiné zajišťuje síťová setkání, studijní návštěvy a workshopy pro řízení projektů. Během této akce se partneři dohodli na plánu projektu, pracovních metodách a lépe se navzájem seznámili. Zasedání uzavřeli podepsáním dohody o partnerství. Další projektové setkání se uskuteční v dubnu 2018 v Chorvatsku.

Pro nejnovější informace sledujete tyto stránky:  https://www.facebook.com/ensurenetwork/ 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií, programem Evropa pro občany. 

 

Michaela Škrobánková

m.skrobankova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU