Hranická rozvojová agentura > Obce mohou žádat o poslední evropské miliardy na kanalizace, vodovody a čistírny odpadních vod

Obce mohou žádat o poslední evropské miliardy na kanalizace, vodovody a čistírny odpadních vod

25. 10. 2017

Ministerstvo životního prostředí otevřelo kohoutky k pravděpodobně posledním evropským dotacím na čištění odpadních vod a zlepšení vodohospodářské infrastruktury. Spolu se Státním fondem životního prostředí ČR vyhlásilo dotační výzvy, ve kterých obcím rozdělí 3,7 miliardy korun na zlepšení kvality vod.

Příjem žádostí začal v polovině října, uzavře se 18. ledna 2018.

Peníze jsou určeny obcím  a  vlastníkům  vodovodů  a  kanalizací pro  veřejnou  potřebu.

Podle ministra životního prostředí  Richarda  Brabce, jsou  to  de  facto  poslední peníze, které bude moci Česká republika na vodní hospodářství v tomto programovém období z evropských fondů čerpat.

Zároveň dodává, že podpora  oblasti  vod tím nekončí, neboť bude pravděpodobně pokračovat i nadále, a to z národních zdrojů.

Více  než  2  miliardy  korun  půjdou  do  kanalizací  a  čistíren  odpadních  vod,  dalších 1,6  miliardy  korun  je  vyhrazeno  na  stavbu a  modernizaci  úpraven  pitné  vody  a  vodovodních  sítí.  Zbývajících  50  milionů  korun pomůže  obcím  a  vodohospodářům  odstranit   nadměrné   zatížení   povrchových   vod škodlivými látkami, zejména fosforem, a to ve vodárenských nádržích, přírodních koupalištích a jejich přítocích. Dosud  bylo  v  tomto  programovém  období podpořeno již 382 vodohospodářským projektů  dotacemi  ve  výši  9,7  miliardy  korun, které by jinak obce  ze  svých  rozpočtů  neufinancovaly.

Nyní jsou vyhlášeny tři výzvy s čísly 71, 72 a 73. Kromě peněz na kanalizaci a čistírny je možné žádat o podporu na opatření ke snížení nebezpečných  látek  v  povrchových  vodách  přírodních  koupališť  a  vodárenských  nádrží.  Peníze jsou  připraveny  i  na  rozvoj  vodovodních  sítí, které  pomohou  obcím  zajistit  kvalitní  pitnou vodu v období sucha. Více informací k vyhlášeným výzvám najdete na webových stránkách Operačního programu Životní prostředí, http://www.opzp.cz/vyzvy/.

V případě zájmu o konzultaci Vašeho záměru se můžete obrátit na pracovnice Hranické rozvojové agentury a to na telefonech 733 137 754 (M. Škrobánková) a 773 100 050 (O. Vilímková).

 

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU