Hranická rozvojová agentura > OP PIK vyhlašuje výzvu pro MSP na pořízení nových technologií

OP PIK vyhlašuje výzvu pro MSP na pořízení nových technologií

3. 1. 2018

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR vyhlašuje výzvu pro malé a střední podniky z podporovaných oborů podnikání (zpracovatelský průmysl, stavebnictví atd.) na nákup nových technologií, žadatel musí doložit uzavřené účetní období za 3 roky. 

Alokace výzvy činí 1 mld. Kč, příjem žádostí začne 12. 2. 2018, bude ukončen nejpozději 14. 5. 2018 v 10 hodin. Míra podpory činí max. 45 % způsobilých výdajů u malých podniků a max. 35 % způsobilých výdajů u středních podniků, dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 1 mil. Kč a maximálně do výše 20 mil. Kč. 

Projekt může být realizován do 30. 9. 2019. Dotace je poskytována na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení a propojení pořizovaných nebo stávajících technologií autonomní obousměrnou komunikací do výrobního procesu. Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. Způsobilé výdaje na výrobní technologie nesmí tvořit více než 50 % ze způsobilých výdajů na nevýrobní technologie.

Michaela Škrobánková

m.skrobankova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU