Hranická rozvojová agentura > Nové výzvy pro ITI Olomouc

Nové výzvy pro ITI Olomouc

17. 10. 2017

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako řídící orgán Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost vyhlásilo I. výzvu programu NEMOVITOSTI pro integrované území investice. Výzva je vyhlášena jako průběžná s příjmem žádostí od 20. 10. 2017. Plánovaná alokace pro výzvu je 300 mil. Kč. Cílem programu je usnadňovat malým a středním podnikatelům modernizaci zastaralých a technicky nevyhovujících budov pro provádění podporovaných ekonomických činností - tedy pro své podnikání. Podpořena může být rekonstrukce objektu nebo revitalizace plochy pro vlastní podnikání. 

Nutnou podmínkou pro podání žádosti je vyplnění záměru ve formuláři, který je k dispozici na webových stránkách olomoucka-aglomerace.eu. Následuje osobní prezentace před pracovní skupinou, doporučení řídícího výboru a přepsání žádosti v systému MS2014+. 

Bližší informace o vyhlášené výzvě získáte zde

V případě zájmu o konzultaci Vašeho záměru můžete kontaktovat pracovnice Hranické rozvojové agentury na telefonech: 733 137 754, 773 100 050. 

Michaela Škrobánková

m.skrobankova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU