Hranická rozvojová agentura > Na výměnu kotlů je více peněz i času

Na výměnu kotlů je více peněz i času

3. 1. 2018

Zásadní změny v kotlíkových dotacích schválili na konci listopadu radní Olomouckého kraje. Jednak prodloužili termín, kdy je možné o dotace na výměnu starých kotlů za nové žádat a také zvýšili částku, určenou na tento dotační projekt. Nově lze o dotace žádat až do dubna 2018.  Z původních 124 miliónů korun navýšilo hejtmanství rozpočet dotačního projektu na téměř 167 miliónů.

„V polovině listopadu jsme evidovali více než 1500 žádostí a zájem žadatelů byl vyšší než původně vyčleněné finanční prostředky. Proto jsme se rozhodli navýšit dotační program o dalších třiačtyřicet miliónů korun,“ informoval náměstek hejtmana Pavel Šoltys.

Také město Hranice poskytuje lidem, kteří si zažádají o podporu z „kotlíkové dotace“ z Olomouckého kraje, finanční podporu. Výše podpořené částky z Olomouckého kraje je maximálně 85 %. Město Hranice podpoří žadatele dalšími 7 %, takže fyzická osoba může dosáhnout až na 92 % dotaci. Podmínkou je, že se musí jednat o obyvatele města Hranice a jeho místních částí. 

Letos poprvé mohou zájemci většinu dotačních formulářů vyplnit elektronicky na webových stránkách www.kr-olomoucky.cz/kotlikovedotace. Na stejném místě najdou také informace k dotačnímu programu, návod k vyplnění žádosti, včetně postupu pro následnou elektronickou evidenci formuláře. Do deseti pracovních dnů od elektronické evidence pak musí vyplněnou žádost doručit na kraj osobně. „Účelem těchto dotací je, aby se v regionu zlepšilo životní prostředí, protože kouř ze starých kotlů se na jeho znečištění výrazně podílí,“ vysvětlil Ladislav Okleštěk, hejtman Olomouckého kraje.

Finanční podpora je poskytována na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území celého kraje. Lidé mohou díky dotacím ušetřit při pořízení kotlů na pevná paliva, plyn nebo tepelných čerpadel. Podporu naopak nezískají při koupi kotle na uhlí či kombinovaného kotle s ručním přikládáním.

Vzhledem k prodloužen. termínu předkládání žádostí, bude i Hranická rozvojová agentura pokračovat v informační kampani. Pro případné zájemce budou probíhat osobní konzultace od 3. ledna 2018 každých 14 dní vždy ve středu v sídle Hranické rozvojové agentury na Třídě 1. máje 328 (Kunzova vila) od 15 do 17 hodin. Případně lze kdykoli volat na telefonní čísla 773 100 050 a 733 137 754.

Michaela Škrobánková

m.skrobankova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU