Hranická rozvojová agentura > Na úspory energie v podnicích je připraveno 6 miliard korun

Na úspory energie v podnicích je připraveno 6 miliard korun

6. 11. 2017

Chcete snížit energetickou náročnost Vašeho podniku? Chcete obměnit staré technologie na výrobu energie za nové? Plánujete využívat odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavést či modernizovat systém měření a regulace? Uvažujete o modernizaci či rekonstrukci rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech? Potom je právě pro Vás určen program Úspory energie.

Od 1. 11. 2017 mohou podniky žádat na snížení energetické náročnosti v podnikatelském sektoru z OP OPPIK, kdy účelem této výzy je podpořit opatření přispívající k úspoře konečné spotřeby energie. Poskytovatelem podpory je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 500 tis. Kč a maximálně do výše 400 mil. Kč a současně maximálně do výše 15 mil. EUR. Firmy mohou, dle velikosti, získat podporu až výše 50 % způsobilých výdajů.

Příjem žádostí ve výzvě Úspory energií III bude ukončen 30. 4. 2018.

Kompletní informace k výzvě naleznete na tomto odkazu  - Výzva III. programu podpory Úspory energie.

V případě zájmu o konzultaci Vašeho záměru se můžete obrátit na pracovnice Hranické rozvojové agentury a to na telefonech 733 137 754 (M. Škrobánková) a 773 100 050 (O. Vilímková).

 

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU