Hranická rozvojová agentura > Ministerstvo zemědělství podpoří v příštím roce údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků v krajině

Ministerstvo zemědělství podpoří v příštím roce údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků v krajině

11. 12. 2018

Ke zvýšení turistické atraktivnosti, oživení a zachování charakteristického rázu vesnic je určen dotační program Ministerstva zemědělství na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků, který na rok 2019 nechal připravit ministr zemědělství Miroslav Toman. Mezi žadatele MZe v příštím roce rozdělí 30 milionů korun. 

Množství peněz je navržené na základě předpokládaného počtu přijatých žádostí a s ohledem na finanční možnosti státního rozpočtu. Dotace z prostředků Ministerstva zemědělství může být maximálně 70 % finančních nákladů projektu. Žadatel může dostat minimálně 15 000 korun a maximálně 200 000 korun. Odborná spolupráce je zajištěna s Ministerstvem kultury.

Žádosti bude možné podávat od 4. do 22. února 2019, nebo do doby kdy, celkový součet požadovaných částek registrovaných žádostí dosáhne 30 milionů korun.

 

Peníze lze čerpat na kaple (kapličky), křížové cesty, zvoničky, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi. Tyto stavby musí být zpřístupněny veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti. Součástí projektu mohou být i terénní úpravy v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu.

Michaela Škrobánková

m.skrobankova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU