Hranická rozvojová agentura > Malým obcím na zeleň

Malým obcím na zeleň

25. 10. 2017

Zejména malým obcím do 500 obyvatel je určena dotační výzva v národním programu Životní prostředí na výsadbu a obnovu sídelní zeleně. Uhradit z nich mohou zvýšení podílu zeleně a vodních prvků na veřejných prostranstvích nebo výsadbu pásů izolační zeleně. Dotaci mohou získat rovněž projekty, které přispějí k zadržení vody a boji se suchem, např. nahrazení zpevněných ploch nezpevněnými nebo vytvoření vodních a mokřadních biotopů. O dotaci mohou žádat jak města a obce, tak i fyzické a právnické osoby, které chtějí zlepšit funkce místních veřejných prostranství. Projekty v malých obcích do 500 obyvatel mohou získat příspěvek až 2 mil. Kč, ve větších je maximální výše podpory omezena částkou 150 tis. Kč, nejvýše však 80 % z investičních nákladů. Žádosti o podporu lze podávat do 30. března 2018. 

V případě zájmu o konzultaci Vašeho záměru se můžete obrátit na pracovnice Hranické rozvojové agentury a to na telefonech 733 137 754 (M. Škrobánková) a 773 100 050 (O. Vilímková).

Michaela Škrobánková

m.skrobankova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU