Hranická rozvojová agentura > IROP připravuje na jaro další zajímavé výzvy

IROP připravuje na jaro další zajímavé výzvy

9. 3. 2017

Integrovaný regionální operační program plánuje v dubnu otevřít dvě výzvy, které mohou být pro obce, ale i další žadatele z regionu, zajímavé. První z nich je výzva Sociální bydlení.

Cílem programu je podpora pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby osob nacházejících se v bytové nouzi. Program bude podporovat projekty realizované jak na území, kde se nachází sociálně vyloučené lokality, tak na území, kde se tyto lokality nenachází.

Podporované aktivity:

·      nákup bytů, budov, vč. pozemku (cena pozemku může být max. do výše 10 % způsobilých výdajů projektu)

·      zhodnocení, stavební úpravy, nástavby a přístavby bytů a budov

·      přestavba nebytových prostor na byty sociálního bydlení

·      pořízení základního vybavení bytové jednotky

·      rekonstrukce společných prostor bytového domu

Výše dotace: 

míra podpory je poskytována ve výši 90 % - 95 % způsobilých výdajů (dle typu žadatele)

Výzva bude vyhlášena v dubnu 2017 a žádosti budou přijímány od května 2017 do září 2017.

 

Druhou oblastí je pak program nazvaný Polyfunkční komunitní centra. Ten se zaměřuje na podporu rozvoje infrastruktury komunitních center. Jsou podporována veřejná víceúčelová zařízení, ve kterých se setkávají členové komunity za účelem realizace kulturních, vzdělávacích, rekreačních a sociálních aktivit s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců a komunity jako celku.

Podporované aktivity:

·      stavby a stavební úpravy budov

·      budování a modernizace související inženýrské sítě

·      nákup budov a pozemků (max. výše ceny pozemku – do 10 % způsobilých výdajů projektu)

·      pořízení vybavení pro zajištění provozu zařízení

Výše dotace:

míra podpory je poskytována ve výši 90 % - 95 % způsobilých výdajů (dle typu žadatele) 

Výzva bude vyhlášena v dubnu 2017 a žádosti budou přijímány od května 2017 do října 2017.  

 

Pro získání konkrétnějších informací nás neváhejte kontaktovat, budeme se těšit na Vaši reakci a případnou spolupráci. Telefon: 733 137 754 nebo 773 100 050.

Michaela Škrobánková

m.skrobankova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU