Hranická rozvojová agentura > Druhé kolo "kotlíkových" dotací se rozběhne v září

Druhé kolo "kotlíkových" dotací se rozběhne v září

16. 8. 2017

Olomoucký kraj v září 2017 vyhlásí v pořadí druhý dotační program tzv. kotlíkových dotací v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020.

Finanční podpora bude zaměřena na výměnu kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva s ručním přikládáním v rodinných domech na území celého Olomouckého kraje. Peníze bude možné poskytnout na pořízení tepelného čerpadla, plynového kondenzačního kotle i kotle na pevná paliva. Podporu však již není možné poskytnout na kotel na uhlí a kombinovaný kotel s ručním přikládáním.

Na výměnu starého kotle na pevná paliva Olomoucký kraj rozdělí částku 162,2 milionů korun. Příjemce dotace může dostat na pořízení jednoho kotle/tepelného čerpadla až 120 000 korun, výše dotace je odvislá dle typu nového zdroje vytápění. V případě, že je výměna kotle realizována v prioritní obci, je podpora navýšena o částku 7 500 Kč. Nadále bude platit zpětná uznatelnost výdajů, a to na výměny zdrojů vytápění realizovaných po 15. 7. 2015.

K žádosti o dotaci bude nutné doložit doklad o kontrole technického stavu stávajícího kotle (tzv. revizi), fotodokumentaci stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, fotodokumentaci rodinného domu, kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu nebo potvrzení o vedení bankovního účtu a další relevantní přílohy (souhlas spoluvlastníka, plná moc).

Město Hranice poskytne finanční podporu lidem, kteří si o podporu z programu Olomouckého kraje zažádají a zároveň zřídí informační místo. Rozhodli o tom v červnu hraničtí zastupitelé. Město Hranice by mohlo podpořit žadatele až 7 % a fyzická osoba by pak z vlastních prostředků zaplatila pouze 8 % z celkové částky. 

Město Hranice bude v této oblasti spolupracovat s Hranickou rozvojovou agenturou, která zajistí poskytování informací o „kotlíkových dotacích“ veřejnosti v určených časech. Předpokládá se také možnost telefonických konzultací a organizace alespoň 4 seminářů pro veřejnost.

 

Michaela Škrobánková

m.skrobankova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU