Hranická rozvojová agentura > Dotace na hospodaření s dešťovou vodou

Dotace na hospodaření s dešťovou vodou

27. 6. 2017

Obce, města, školy, nemocnice a další příspěvkové organizace a úřady mohou žádat o podporu na hospodaření s dešťovou vodou. Nová výzva v rámci operačního programu Životní prostředí je určena na pořizování a výstavbu nádrží na zachytávání dešťové́ vody a její opětovné využití, např. na zálivku či jako vody užitkové. Peníze bude možné získat i na zakládání tzv. zelených střech na veřejných budovách, na výměnu nepropustných zpevněných povrchů za propustné plochy a na odvodňování parkovišť do zasakovacích pásů. Dotovat se budou i úpravy koryt vodních toků nebo obnovení, výstavba a rekonstrukce suchých a retenčních nádrží, poldrů a bezpečnostních přelivů, které slouží k povodňové ochraně obcí.

Žádosti o dotace je nutné podat nejpozději do 31. srpna 2017, získat je možné až 85 % uznatelných nákladů. Všechny potřebné informace k výzvě najdete zde.    

 

Michaela Škrobánková

m.skrobankova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU