Hranická rozvojová agentura > Byla vyhlášena výzva programu Technologie

Byla vyhlášena výzva programu Technologie

22. 8. 2019

V operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost byla vyhlášena 10. výzva programu Technologie na podporu růstu a posilování konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Výzva podporuje pořízení nových technologických zařízení a vybaveníMaximální výše podpory může dosahovat částky až 40 000 000 Kč. 

Podporovanými aktivitami 10. výzvy jsou například:

  • Pořízení nových strojů, technologických zařízení, vybavení
  • Optimalizace a zefektivnění výrobních procesů
  • Digitalizace výrobních procesů

Podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. 

Z prostředků programu je možno podpořit tyto výdaje:

  • Dlouhodobý hmotný majetek (stroje, hardware, zařízení, vybavení nutné pro provoz)
  • Dlouhodobý nehmotný majetek (software, patentové licence, programy, data, databáze  - využívané po dobu trvání projektu)

Způsobilými žadateli jsou malé a střední podniky (MSP). Minimální výše podpory je částka 1 000 000 Kč a maximální výše podpory až 40 000 000 Kč.

Míra podpory je následující:

  • 45 % výdajů pro malé podniky
  • 35 % výdajů pro střední podniky

Očekávané datum zahájení příjmu žádostí je 23.09.2019 a datum ukončení příjmu žádostí je 16.12.2019.

Michaela Škrobánková

m.skrobankova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU