Hranická rozvojová agentura > Aktualizace výzvy IROP - Energetické úspory v bytových domech

Aktualizace výzvy IROP - Energetické úspory v bytových domech

20. 6. 2017

Na základě schválení nové sady hodnotících kritérií vydal Řídicí orgán IROP revizi 37. výzvy Energetické úspory v bytových domech II. Předmětem revize je rozšíření možností čerpání podpory na zdroje tepla, fotovoltaické systémy, jednotky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla. Podmínky podpory v případě zateplení nebo výměny oken zůstávají fakticky stejné.

Mezi novinky patří zejména následující změny:

  • možnost podpory výměny stávajícího plynového kotle na nový plynový kotel;
  • možnost pořízení plynového tepelného čerpadla výměnou za starý zdroj na fosilní paliva nebo vytápění elektřinou;
  • možnost podpory výměny vytápění elektřinou za elektrické tepelné čerpadlo;
  • redukce počtu hodnotících kritérií, která se vztahovala k tepelným čerpadlům, kotlům nebo systémům nuceného větrání se zpětným získáváním tepla;
  • možnost odprodávat přebytky vyrobené elektrické energie z podpořených fotovoltaických zdrojů nebo jednotek pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla;
  • možnost podpory pro připojení bytového domu k soustavě zásobování tepelnou energií;
  • snížení požadavků na průměrný součinitel prostupu tepla u bytových domů, u kterých bude podána žádost pouze na zdroj tepla bez současně provedeného zateplení obvodových konstrukcí nebo výměny oken.

Další pozitivní změnou pro žadatele je možnost čerpání podpory v režimu de minimis. V tomto režimu není nutné naplňovat motivační účinek, a tedy je v režimu de minimis možné předložit také projekt, jehož realizace již byla zahájena.

Příjem žádostí v 37. výzvě bude ukončen 30. 11. 2017.

Kompletní informace k výzvě naleznete pod tímto odkazem: 37. Výzva Energetické úspory v bytových domech II.

V případě zájmu o konzultace Vašich záměrů nás neváhejte kontaktovat.

Michaela Škrobánková

m.skrobankova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU