Grantový program 2011

Nositel programu

Mikroregion Hranicko

Cíl programu

Grantový program regionu Hranicko je připravován a realizován ve spolupráci Mikroregionu Hranicko, Hranické rozvojové agentury a významných firem sídlících na Hranicku a je výrazem společného zájmu veřejného sektoru a soukromého sektoru na zlepšování podmínek života v našem regionu. Cílem programu je nejen obohatit nabídku kvalitních kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí s důrazem na děti a mládež na území regionu Hranicko, ale i zvýšit jejich kvalitu a vzájemnou provázanost. Program poskytuje jednorázové příspěvky na zorganizování akce vybraným žadatelům, které naplňují podmínky programu.

Rozpočet programu:175 000 Kč

Popis programu

V roce 2011 se Grantový program bude více zaměřovat na akce, do kterých jsou zapojovány děti a mládež. Podle tohoto principu byly koncipovány oblasti podpory:

A. Akce zaměřená na Environmentální výchovu a vzdělávání dětí a mládeže na základních a středních školách (mezi podporované akce budou patřit exkurze, sportovní a zábavné akce s tématikou EVVO, výtvarné a umělecké soutěže apod.)

B. Akce rozvíjející tvůrčí a sportovní potenciál dětí a mládeže (hudební a sportovní akce podporující hudební tvořivost dětí, akce zaměřené na místní řemesla apod.

C. Akce podporující obnovu místních tradic a zvyků (tradiční akce, výstavy, hudební akce)

D. Významné akce přesahující území jedné obce (turnaje, sportovní klání, soutěže)

Vhodnými žadateli jsou právnické osoby (nadace, spolky, zájmová sdružení, občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní organizace, školy).

V letošním ročníku bude mezi žadatele rozděleno celkem 169 000,- Kč, přičemž í výše příspěvku na jednu akci je 15 000,- Kč.

Podrobné informace o pravidlech Grantového programu regionu Hranicko 2011 naleznete v příloze pravidla programu a žádost v levé části stránky.

V případě jakýchkoli dotazů využijte kontaktů níže.

 

Termín realizace

Zahájení:březen 2011
Ukončení:duben 2012
Grantový program Regionu Hranicko

Partneři programu:

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU