Aktuality > Můj klub

Můj klub

5. 12. 2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo program MŮJ KLUB, který je výhradně orientován na projektové financování s přímou podporou sportovních klubů, tělovýchovných jednot a tělocvičných jednot jako zabezpečení pravidelné všeobecné, sportovní, organizační a obsahové činnosti dětí a mládeže ve věkové kategorii 6 až 23 let. Podpora pomocí Programu MŮJ KLUB bude zaměřena na projekty, jejichž obsahem je především pravidelná a dlouhodobá činnost určená co nejširšímu spektru dětí a mládeže, podpora činností a aktivit mladých sportovců a trenérů, které napomáhají rozvoji, rozšiřování a zkvalitňování činnosti jednotlivých spolků, a údržbu a provoz sportovních zařízení jednotlivých spolků. Celková alokace ministerstva je 1 200 000 Kč. Částka podpory se odvíjí od počtu získaných bodů.

 

Dotace lze použít na úhradu:   

- nákladů souvisejících s realizací pravidelné všeobecné sportovní, organizační a obsahové činnosti

- nákladů souvisejících s udržováním a provozováním sportovních zařízení ve vlastnictví, dlouhodobém nájmu nebo dlouhodobé bezplatné výpůjčce spolku

- vybavení majetkem, ktrý není hmotným majetkem nebo jiným majetkem ve znění zákona o daních z příjmů, souvisejícíh s provozem sportovního zařízení

- aktivity spolku dle platných a účinných stanov, související s plněním Obsahového zaměření programu

- trenérské, zdravotní, metodické, technické a servisní zabezpečení, nematriální náklady (služby)

- provozní a matriální náklady, nájemné prostro pro zabezpečení sportovní činnosti dětí a mládeže

- úrazové a cestovní pojištění, cestovné, startovné, ubytování, stravování, zdravotní zabezpečení

- mzdové náklady, ostatní osobní náklady - DPČ, DPP s limitem do 25 tisíc Kč na osobu a měsíc

 

Podmínky dotace:       

a) minimální výši členského příspěvku 100,- Kč na osobu za rok v případě dětí a mládeže ve věku 6 až 23 let za kalendářní rok 2017.

b) minimální počet dětí a mládeže v rámci sportovního spolku, a to v počtu alespoň 12 osob ve věku 6 až 23 let.

Bližší informace poskytnou:

Ing. Šárka Beránková, s.berankova@regionhranicko.cz, tel. 774 959 582

Ing. Marcela Tomášová, m.tomasova@regionhranicko.cz, tel. 739 430 576

Marcela Tomášová

m.tomasova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU