Aktuality > IROP opět zařazuje do plánovaných výzev Sociální bydlení

IROP opět zařazuje do plánovaných výzev Sociální bydlení

28. 2. 2017

IROP opět zařadil do harmonogramu plánovaných výzev oblast Sociálního bydlení. Výzva by měla být vyhlášena v dubnu 2017 a od května do září 2017 bude probíhat příjem žádostí o dotaci.

Příjemci z řad obcí, nestátních neziskových organizací a církevních oragnizací mohou získat část z plánované alokace 1,647 miliardy Kč, která je pro tuto výzvu určena. Celkem bude možné z dotace pokrýt až 95% způsobilých výdajů projektu, které budou určeny na pořízení a rekonstrukci bytů pro sociální bydlení.

 

Základní informace k výzvě:

Zaměření výzvy:               Pořízení bytů, bytových domů, nebytových prostor a jejich adaptace pro potřeby sociálního bydlení a pořízení nezbytného základního vybavení

Cílové skupiny:                 Osoby v bytové nouzi

Oprávnění příjemci:           Obce, NNO, církve, církevní organizace

Plánované vyhlášení:        duben 2017

Plánované ukončení:         září 2017 – ukončení příjmu žádostí o dotaci

Alokace:                           1,647 miliardy Kč

Výše dotace:                    obce: 90 % 

                                       NNO, církve, církevní organizace: 95 % 

 

Potřebné podklady pro podání žádosti o dotaci jsou: 

  • Projektová dokumentace
  • Minimálně žádost o stavební povolení podaná na stavební
  • Studie proveditelnosti

 

 

V případě, že byste měli zájem konzultovat Váš záměr, neváhejte se na nás obrátit.

 

Ing. Pavla Bíbrlíková, p.bibrlikova@regionhranicko.cz, 774 959 582

Ing. Marcela Tomášová, m.tomasova@regionhranicko.cz, 739 430 576

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU