Aktuality > Mikroregion Hranicko

Aktuality - Mikroregion Hranicko


Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Přírodní hřiště, venkovní učebny

11.9.2017 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Lesnická technika, zemědělci, potravináři

8.9.2017 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Nový zpravodaj mikroregionu

8.9.2017 Mikroregion Hranicko vydal další zpravodaj. Čtenáři zde mohou najít informace týkající se činnosti mikroregionu Hranicko - tj. společné projekty obcí mikroregionu, nabídku činností, které pracovníci mikroregionu dělají pro členské obce mikroregionu, jejich školy, neziskovky, ale i pro občany. Všichni tito z regionu se na ná... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Podpora materiálně technické základny sportu

4.7.2017 Plánujete výstavbu nebo rekonstrukci sportovní haly nebo hřiště, tak právě pro Vás je určen program na podporu materiálně technické základny sportu. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dotační program, kde mohou obce nebo spolky žádat o příspěvek na vybudování nebo rekonstrukci sportovního ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Modernizace hřišť a tělocvičen

19.6.2017 Na opravu tělocvičen a hřišť uvolní Ministerstvo pro místní rozvoj až 100 mil. Kč. Obce, jež jsou zřizovateli základní školy, budou moci finance použít například na rekonstrukci, modernizaci či vybudování hřišť a tělocvičen, které slouží pro hodiny tělesné výchovy. Minimální výše dotace je 500 tis. Kč, max. v... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Další prostředky na cyklodopravu

10.4.2017 Přes 250 mil. Kč uvolnilo Ministerstvo pro místní rozvoj v 72. výzvě Integrovaného operačního programu  na cyklodopravu. Prostředky je možné získat na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu komunikací pro cyklisty a liniových opatření pro cyklisty v hlavním dopravním prostoru pozemních komunikací. Aktivity jsou zaměřeny na samostatné... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Grantový program regionu Hranicko podpoří 14 akcí

5.4.2017 V rámci jubilejního 10. ročníku Grantového programu regionu Hranicko bude podpořeno 14 zajímavých akcí v našem regionu. Celkem se letos sešlo 27 žádostí, polovině žadatelů tak bude poskytnut příspěvek na akci ve výši až 15 000 Kč. Mezi zajímavé podpořené akce patří například Okresní chovatelsk&... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Zpravodaj Mikroregionu Hranicko

29.3.2017 Mikroregion Hranicko vydal v pořadí druhý zpravodaj v rámci činnosti Centra společných služeb. Ve zpravodaji se dozvíte o aktuální činnosti Centra společných služeb Mikroregionu Hranicko, nabízených službách a plánovaných aktivitách, či projektech. Dále jsou ve zpravodaji zveřejněny výsledky Grantového programu regionu Hranicko ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Dotace pro jednotky SDH

15.3.2017 Ministerstvo vnitra vyhlásilo účelové dotace obcím v rámci programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018. V rámci těchto výzev je možné získat dotační prostředky na pořízení, či rekonstrukci cisternové automobilové stříkačky až ve výši 2,5 mil. Kč, na pořízení dopravního automob... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

IROP opět zařazuje do plánovaných výzev Sociální bydlení

28.2.2017 IROP opět zařadil do harmonogramu plánovaných výzev oblast Sociálního bydlení. Výzva by měla být vyhlášena v dubnu 2017 a od května do září 2017 bude probíhat příjem žádostí o dotaci. Příjemci z řad obcí, nestátních neziskových organizací a církevních oragnizací mohou z&iac... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

IROP – plánované výzvy v roce 2017 nebudou

4.1.2017 V rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) došlo k zásadním změnám v harmonogramu plánovaných výzev na letošní rok. Očekávané druhé kolo vybraných výzev nebude v roce 2017 vůbec vyhlášeno. Jedná se tyto plánované výzvy: Rozvoj soci&... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

MZE podporuje kulturní a venkovské prvky

4.1.2017 Ministerstvo zemědělství v roce 2017 znovu vyhlásilo program na údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků. Celkem je možno žádat v 5-ti oblastech: Celý text >
 

Grantový program regionu Hranicko 2017 vyhlášen

3.1.2017 Organizátoři kulturních, sportovních a vzdělávacích akcí mohou i v letošním roce žádat o příspěvek z Grantového programu regionu Hranicko 2017. Až 15.000 Kč mohou získat na své akce spolky, školy, církve i další neziskové organizace. Celkem bude rozděleno téměř 200.000 Kč. V loňském ročníku bylo podpře... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Program EFEKT 2017-2021

12.12.2016 Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo pravidla pro nový program EFEKT na období 2017-2021. Program je zaměřen na realizaci energeticky úsporných opatření, na zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti. Program je dělen na 2 podprogramy, přičemž podprogram 1 P1 Investiční podpora realizace energeticky úspo... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Mikroregion Hranicko vydal zpravodaj

27.10.2016 MIkroregion Hranicko se od července letošního roku stal Centrem společných služeb (CSS), tedy místem, které slouží pro obce a občany Mikroregionu Hranicko. A co všechno Vám Centrum nabízí? To se dozvíte v právě vycházejícím zpravodaji. Najdete zde informace o službách poskytovaných centrem, které jsou pro zapojené o... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Burza středních škol v Hranicích

25.10.2016 V úterý 1. listopadu 2016 od 9 hod. do 16 hod. proběhne ve dvoraně hranického zámku již každoroční prezentace středních škol a učilišť, kterou pořádá Město Hranice ve spolupráci s Mikroregionem Hranicko a Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Olomouci. Prezentace se i letos zúčastní více než 30 středních škol a učili&scaron... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Dotace na cyklostezky a zvýšení bezpečnosti dopravy

21.10.2016 Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil v těchto dnech výzvy na rok 2017. První výzva se zaměřuje na výstavbu a opravy cyklistických stezek a zřizování pruhů pro cyklisty. Obce zde mohou získat až 85%-ní dotaci. Příjem žádostí o dotace bude ukončen 20. ledna 2017. Další  výzva je určena na zvý... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Nové dotace pro obce z MMR

18.10.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj jako již tradičně vyhlásilo Program obnovy a rozvoje venkona, kde jsou připraveny dotační prostředky pro obce do 3000 obyvatel. Obce mohou žádat do 30.12.2016, a to zejména na místní komunikace, drobné sakrální stavby jako jsou křížky a kapličky, nebo na místa aktivního odpočinku a místnosti pro spolkové, ... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Dotace na malé domovní čistírny odpadních vod

7.10.2016 Ministerstvo životního prostředí spustilo nový dotační program zaměřený na domovních čistíren odpadních vod.Dotace je zaměřena na vybudování domovních čistíren odpadních vod v obcích nebo i v městských částech, a to hlavně tam, kde se z ekonomického hlediska nevyplatí či technických důvodů není možné n... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

DOTACE NA MODERNIZACE ODBORNÝCH UČEBEN A BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPY PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

31.8.2016 Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje výzvu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) v oblasti vzdělávání, nyní pro základní školy. Na jejich podporu je připraveno 1,51 miliardy korun. Peníze půjdou hlavně na infrastrukturní opatření. Žádosti lze podávat od konce září leto&scaron... Celý text >
 

Grantový program letos podpoří 18 akcí

31.3.2016 Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Nové dotace pro dobrovolné hasiče

8.2.2016 nový dotační titul, který umožňuje bez rozdílu všem jednotkám požární ochrany - tedy i JPO V - získat dotaci na nákup dopravních automobilů nebo na výstavbu nebo rekonstrukci požárních zbrojnic. Státní rozpočet počítá pro rok 2016 s částkou 250 mil. Kč, přičemž spoluúčast krajů a obcí se předpokl&... Celý text >

Warning: Division by zero in /www/doc/www.regionhranicko.cz/www/aktuality.php on line 128

Grantový program 2016 vyhlášen!!!

5.1.2016 Celý text >
 

Dotace na energetické úspory bytových domů

11.12.2015 Na energetické úspory bytových domů lze nyní žádost dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Vlastníci bytových domů a společenství vlastníků jednotek (kromě fyzických osob nepodnikajících) mohou nyní žádat na zateplení bytového domu, instalaci systémů nuceného větrá... Celý text >
 

Dotace na veřejné osvětlení i na úspory otopné soustavy

4.12.2015 Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo již tradiční program zaměřený na úspory energií. Obce tak mohou žádat o dotace na výměnu osvětlovacích těles, optimalizaci řídícího systému VO, dále také na výměnu konstrukčních prvků, kabeláže v zemi i výkopové práce. Důležitou podmínkou je, že musí b&y... Celý text >
© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU