Aktuality > Výzva č.1 dotačního programu MAS-PRV uzavřena, podáno 17 žádostí - AKTUALIZOVÁNO

Výzva č.1 dotačního programu MAS-PRV uzavřena, podáno 17 žádostí - AKTUALIZOVÁNO

13. 2. 2018

MAS Hranicko v pátek 9.2.2018 uzavřela Výzvu č.1 dotačního programu MAS-PRV. Přes Portál Farmáře bylo zasláno na MAS 21 Žádostí o podporu, ovšem jedna z nich byla zaslána omylem dvakrát, jiná žádost byla podána bohužel jako nevyplněná a dvě byly do systému přijaty až po uzávěrce Výzvy. Seznam předložených žádostí naleznete v příloze této Aktuality nebo na tomto odkazu.

Vyhlášeny byly celkem 4 fiche (oblasti podpory) a poměr mezi předem určenou finanční alokací a celkovým objemem požadovaných dotací se výrazně liší. Největší převis zájmu vykázala Fiche 13 Drobné podnikání, kde požadované 4 miliony Kč v 8 žádostech víc než dvojnásobně překračují alokaci, která činí necelých 1 800 000 Kč.

Jen mírný převis poptávky najdeme u Fiche 11 Rozvoj zemědělských podniků, kdy 6 podaných projektů požaduje v úhrnu necelé 2 000 000 Kč oproti alokaci, která činí něco málo přes 1 800 000 Kč.

Naopak Fiche 14 Podnikání v cestovním ruchu ani Fiche 12 Zemědělské a potravinářské produkty své finanční alokace nevyčerpá, neboť 2 projekty v F14 požadují jen třetinu alokace, která byla stanovena na něco málo přes 2 miliony Kč, u F12 pak jediný podaný projekt "odčerpá" rovněž zhruba třetinu stanovené alokace, která činí cca 1 750 000 Kč.

Podané žádosti nyní projdou procesem kontrol a bodového hodnocení, což obstará management a Výběrová komise MAS. Zhruba v polovině března bude zveřejněn seznam doporučených žádostí, který bude předložen Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu. Též on ještě podané žádosti znovu zkontroluje a zhruba v srpnu se žadateli podepíše Dohody o poskytnutí dotace.

MAS může v rámci procesu hodnocení navýšit alokaci té které Fiche jen do té míry, aby podpořila v celé výši tzv. "hraniční projekt". To je žádost, která bude mít v pořadí projektů dle získaných preferenčních bodů pozici, kdy na ni bude zbývat už jen část původně stanovené alokace. Zde může či nemusí MAS rozhodnout o dorovnání dotační částky pro získání celého objemu požadované dotace.

Oproti minulému období 2007-2013 už ale není povolena praxe, aby byly částky v rámci jedné Výzvy "přelévány" z fiche s malým zájmem do fiche s velkým převisem. MAS tak bude na výsledky Výzvy reagovat až následně, vyhodnotí zájem o jednotlivé Fiche a tomu přizpůsobí budoucí harmonogram Výzev. Nevyčerpané alokace může přesunout do budoucích Výzev ve stejné oblasti, nebo může zareagovat tak, že prostředky z fichí, kde není tak velký zájem přesune do oblastí, kde byl výrazný převis. Tímto se bude MAS zabývat na jaře a v létě 2018 tak, aby zhruba v září či říjnu 2018 mohla vyhlásit druhou výzvu dotačního programu MAS-PRV.

František Kopecký

f.kopecky@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU