Aktuality > Výzva MAS-OPZ na Prorodinná opatření uzavřena, podána 1 žádost

Výzva MAS-OPZ na Prorodinná opatření uzavřena, podána 1 žádost

3. 5. 2018

MAS Hranicko dne 2. 5. 2018 uzavřela 2. Výzvu dotačního programu MAS-OPZ Prorodinná opatření I. Podána byla 1 žádost o podporu. Jedná se o projekt podaný žadatelem První hranická rozvojová, z. s. nazvaný Příměstské tábory na Hranicku. Aktivity realizované v rámci tohoto projektu se mají stát jedním z řešení, jak doplnit chybějící kapacity v oblasti péče o děti v době školních prázdnin (MŠ a 1. stupeň základních škol) a usnadnit tak rodičům sladění pracovního života s rodičovskými povinnostmi. Realizací  projektu dojde k zajištění a organizaci příměstských táborů v regionu Hranicko během školních prázdnin v letech 2019 a 2020.

Přehled podaných žádostí je uveden v příloze této Aktuality. Požadovaná dotace činí 1 738 212,50 Kč, alokace výzvy byla stanovena ve výši 2 708 200 Kč, na podporu prorodinných opatření na Hranicku tedy zbývá ještě cca 970 000 Kč. Tyto prostředky budou žadatelům nabídnuty v rámci další výzvy na podporu prorodinných opatření (pravděpodobně v roce 2019), o přípravě a vyhlášení výzvy budou žadatelé v předstihu informováni na webových stránkách MAS.

Podaná žádost nyní projde procesem kontrol a bodového hodnocení, které provedou management a Výběrová komise MAS. V měsíci červnu bude následně zveřejněn seznam doporučených žádostí. Tento seznam MAS předává Řídicímu orgánu OPZ na Ministerstvu práce a sociálních věcí. ŘO OPZ provádí závěrečné ověření způsobilosti vybraných projektů a úspěšnému žadateli vydá právní akt o poskytnutí podpory.

Karolína Berousková

k.berouskova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU