Aktuality > Výsledky letošního kola Programu LEADER zveřejněny

Výsledky letošního kola Programu LEADER zveřejněny

12. 7. 2010

Koncem června bylo ukončeno hodnocení všech 18 projektů, podaných na MAS Rozvojové partnerství Regionu Hranicko v rámci letošní Výzvy č.1/2010 Proramu LEADER "Měníme Hranicko". Poté, co byly Žádosti o dotaci obodovány Výběrovou komisí podle předem stanovených kritérií, Programový výbor schválil definitivní pořadí a přesunul částky mezi jednotlivými Fichemi. Nevyčerpané dotace u zemědělců, lesních hospodářů a podnikatelů v cestovním ruchu vyrovnal zvýšený zájem o veřejná prostranství.  Jelikož však celkový zájem a výše požadovaných dotací letos jen velmi mírně překročil částku bezmála deseti miliónů Kč, která byla k dispozici, jsou místní akční skupinou doporučeny k realizaci a zisku dotace všechny podané projekty s tím, že pouze jednomu musela být dotace zkrácena o cca 100.000 Kč. Projekty byly poté zaregistrovány na Regionálním odboru SZIF v Olomouci, kde by po sérii dalších kontrol mělo dojít k definitivnímu potvrzení doporučení MAS a schválení dotací někdy koncem října letošního roku. Pak už se bude moci všech 18 příjemců dotace pustit do realizace podpořených projektů.

 

Výsledky letošní Výzvy č.1/2010 s pořadím Žádostí a počtem získaných bodů naleznete zde.. 

František Kopecký

f.kopecky@regionhranicko.cz

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU