Aktuality > Výchova k podnikavosti, kreativitě a iniciativě

Výchova k podnikavosti, kreativitě a iniciativě

31. 5. 2017

Jedna z definic říká, že smyslem pro iniciativu a podnikavost se rozumí: "schopnost jedince převádět myšlenky do praxe, která předpokládá tvořivost, schopnost zavádět novinky, nést rizika i plánovat a řídit projekty s cílem dosáhnout určitých cílů. Tato schopnost je přínosná pro všechny v každodenním životě doma a ve společnosti, zaměstnancům pomáhá lépe pochopit souvislosti jejich práce a umožňuje jim chopit se příležitostí."

Jak u žáků podporovat kreativitu, iniciativu a podnikavost se zájemci dozvěděli na dvoudenním semináři, které proběhl v dubnu a květnu na ZŠ Struhlovsko. Lze k tomu využít standardní výuku, kam musí být tyto kompetence zařazeny, projektovou výuku nebo také neformální vzdělávání - např. podnikatelský kroužek, který si ve zrychlené formě vyzkoušeli i sami účastníci kurzu a nebylo to vůbec jednoduché. V rámci těchto činností si žáci nejen osvojují podnikatelské myšlení, ale zároveň rozvíjejí komunikační dovednosti, týmovou spolupráci, kreativní dovednosti, naučí se plánovat a organizovat čas a mnoho dalšího.

V rámci druhého setkání se účastníci více věnovali kareiérovému poradenství. Dozvěděli se, kde získat aktuální informace k výběru povolání pro své žáky, jak jim při výběru pomoci, jak spolupracovat s rodiči, jaké jsou aktuální trendy... Více informací můžete získat v přiložené prezentaci.

Mgr. Hana Gaďurková

h.gadurkova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU