Aktuality > Strategie CLLD schválena, MAS Hranicko může spustit dotační programy

Strategie CLLD schválena, MAS Hranicko může spustit dotační programy

4. 8. 2017

MAS Hranicko oznamuje, že po celkem 17 měsících hodnotícího procesu byla dne 3.8.2017 příslušnými řídícími orgány schválena Strategie komunitně vedeného místního rozvoje (SCLLD) MAS Hranicko. MAS má tak defintivině potvrzenu celkovou alokaci více než 83 milionů Kč dotačních prostředků, kterou bude v letech 2017-2020 rozdělovat koncovým žadatelům v regionu Hranicko.

Proces schvalování se výrazně protáhl MASkám v celé republice (viz např. článek nebo zde..), u naší MAS pak další zpoždění způsobily delší konzultace nastavení hodnot indikátorů a jejich textové zdůvodnění v dotačním programu MAS-IROP. Naše SCLLD byla schválena cca jako 130. v pořadí z celkových 179 MAS. Díky tomuto zpoždění MAS vyhlásí během podzimu 2017 a prvního půlroku 2018 postupně všechny oblasti podpory a rozdělí v nich jednorázově alokace určené původně na roky 2016-2018.

Jako první bude odhadem koncem září vyhlášen dotační program MAS-OPZ (Operační program Zaměstnanost), následovat bude MAS-IROP (Integrovaný regionální operační program) v říjnu či listopadu, a do třetice program MAS-PRV (Program rozvoje venkova) na sklonku roku 2017.
Na začátku září MAS zveřejní aktualizovaný harmonogram Výzev (v přiložených sumářích tak prozatím není harmonogram aktuální), přičemž je pravděpodobné, že přednostně budou vyhlášeny následující Fiche:
MAS-IROP 01     Parkovací systémy a bezpečnost dopravy                       
MAS-IROP 02     Cyklodoprava                  
MAS-IROP 03     Sociální služby a komunitní centra - infrastruktura

MAS-IROP 06     Předškolní a základní vzdělávání

MAS-OPZ 07      Sociální služby - neinvestiční podpora
MAS-OPZ 10      Prorodinná opatření
MAS-PRV 11       Rozvoj zemědělských podniků                  
MAS-PRV 12       Zemědělské a potravinářské produkty

MAS-PRV 13       Drobné podnikání

Žadatelé by se nyní měli soustředit na přípravu svých projektových záměrů a využít k tomu bezplatné konzultace s Kanceláří MAS. Aktuální nastavení našich Fichí a další informace naleznete na rozcestníku www.regionhranicko.cz/sclld

V případě dotazů či zájmu o konzultaci se obraťte na zaměstnance MAS:
Fiche v MAS-OPZ a fiche zaměřené na sociální oblast v IROP: Mgr. Karolína Berousková, k.berouskova@regionhranicko.cz 731456266
Fiche v MAS-PRV a ostatní fiche MAS-IROP: Mgr. František Kopecký, f.kopecky@regionhranicko.cz, 773583020   

František Kopecký

f.kopecky@regionhranicko.cz

© 2007-2018 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU