Aktuality > Sdílení dobré praxe v MŠ Čtyřlístek Milenov

Sdílení dobré praxe v MŠ Čtyřlístek Milenov

6. 2. 2017

Návštěva MŠ Čtyřlístek Milenov proběhla v úterý 24. 1. 2017 na přání pedagogických pracovníků předškolních zařízení navštívit státní MŠ v našem regionu. MŠ se nachází v budově bývalé základní školy a má dvě třídy o celkové kapacitě 40 dětí. Do MŠ jsou přijímány děti již od dvou let, kterým je čtyři hodiny denně k dispozici chůva.

Sdílení zkušeností se zúčastnilo celkem 13 zájemkyň z řad ředitelek a učitelek MŠ v regionu. Ihned po příjezdu se pedagogům začala věnovat paní ředitelka šárka Vránová, která všechny nejprve seznámila s historií školky, s organizací dne a také s pedagogickým i nepedagogickým personálem.

Do osmi hodin, kdy se scházely děti, byl prostor k prohlédnutí budovy MŠ. Školka má 2 oddělení pro mladší děti BERUŠKY v přízemí a starší děti VČELIČKY v patře. Ve třídách se děti starají  o drobné zvířectvo (šneky, osmáky, zakrslého králíčka, želvu a rybičky). Díky dostatečným prostorám má MŠ kvalitně zařízený polytechnický koutek, u kterého mohou děti individuálně pracovat a seznamovat se s nářadím.

Po prohlídce budovy byl dostatečný prostor k ukázkám výchovně vzdělávacích činností s dětmi ve věku do 2 do 6 let. V obou odděleních nadchlo každého pár nápadů. Např. zapojení drobného zvířectva do hlavní vzdělávací nabídky, tvoření grafomotorických cviků a následné vyvěšení obrázků na výstavku na chodbě - vše v kompetenci nejmladších dětí. U starších dětí pak promyšlení cílů a rozvržení aktivit jednoho tématu do sedmi koutků po skupinkách dětí, kde se prostřídalo několik různorodých činností a kompetencí.

Po otevřených hodinách byl dostatečný prostor k projekci fotografií a videa z akcí MŠ. Na závěr proběhla společná reflexe, kdy paní ředitelka ochotně odpovídala na spoustu dotazů.

Více informací o školce naleznete na webových stránkách ms-milenov.cz.

Děkujeme za milé přijetí a těšíme se na další spolupráci.

 

Mgr. Hana Gaďurková

h.gadurkova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU