Aktuality > Šablony pro školy a společné vzdělávání

Šablony pro školy a společné vzdělávání

6. 4. 2017

V časopise pro mateřské školy a školní družiny Informatorium, č. 3/2017, byl otisknut článek věnovaný výzvě na šablony pro mateřské a základní školy.

Cílem šablon je podpořit osobnostně profesní rozvoj pedagogů, pomoci školám při společném vzdělávání dětí a žáků a usnadnit přechod dětí z mateřských škol do základních škol. Podpora je prioritně zaměřena na vzdělávání pedagogických pracovníků škol a školských zařízení, dále jsou podporovány personální pozice, které jsou buď zcela nové (školní asistent, sociální pedagog, chůva), nebo mají oproti zákonným podmínkám mírnější parametry, na základě kterých lze některé pozice zajistit (školní psycholog, speciální pedagog). Školy mohou v rámci realizace projektů formou šablon také pořizovat neinvestiční pomůcky, které budou pro realizaci zvolených aktivit potřebovat. Žádost do šablon lze podat nejpozději do 30. června 2017.

Celý článek naleznete v příloze nebo na stránkách MŠMT.

Pro bližší informace k šablonám mě neváhejte kontaktovat na mob.: 773 593 020.

Mgr. Hana Gaďurková

h.gadurkova@regionhranicko.cz

Dokumenty ke stažení

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU