Aktuality > Šablony a spolupráce v regionu

Šablony a spolupráce v regionu

13. 2. 2017

Ve dnech 30. a 31. 1. 2017 proběhla v sídle MAS Hranicko setkání mateřských a základních škol, na kterých se řešily hlavně tzv. Šablony a také spolupráce školek a škol v našem regionu. Všechny základní a mateřské školy mají možnost čerpat finanční prostředky na svou činnost v rámci tzv. šablon. Šablony jsou příležitostí, jak financovat vybrané pozice na škole, vzdělávání pedagogů v klíčových kompetencích i k nákupu pomůcek. Myslíme si, že je to i ideální příležitost pro intenzivnější spolupráci mezi školami v regionu.

Samotnému setkání předcházelo dotazníkové šetření u všech ZŠ a MŠ, kdy jsme se snažili zmapovat oblasti, ve kterých by mohla v našem regionu vzniknout intenzivnější spolupráce mezi školami, ke které by se daly využít například i "šablony". Každá škola je v nějaké oblasti výborná či jedinečná a naopak v některé oblasti by potřebovala podporu. Cílem dotazníkové šetření bylo zmapovat nabídku i poptávku ze strany škol a školek. Výsledky dotazníků naleznete v příloze. Na samotném setkání pak měly školy a školky možnost představit ostatním aktivity, kterým se intenzivně věnují a u kterých chtějí dál předávat své zkušenosti.

Pro MŠ byly prezentovány pohybové a výtvarné aktivity v MŠ Šromotova Pastelka, environmentální činnosti v MŠ Klíček Struhlovsko a pomůcky praktického života v MŠ Ústí.

Pro ZŠ byly prezentovány čtenářské dílny a otevřená hodina společného čtení v ZŠ Šromotovo, práce s Merkurem, stroji UNIMAT, elektronickou stavebnicí BOFFIN a užití čidel PASCO v ZŠ Struhlovsko a Potštátský houslový klíč v ZŠ Potštát.

Všem zúčastněným děkujeme za nabídky, a pokud by se i Vaše škola/školka chtěla přidat, neváhejte mě kontaktovat na mail: h.gadurkova@regionhranicko.cz, mob.: 773 593 020.

Mgr. Hana Gaďurková

h.gadurkova@regionhranicko.cz

Fotografie

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU