Aktuality > Řídící orgány schválily Výzvy MAS-IROP a Fiche MAS-PRV

Řídící orgány schválily Výzvy MAS-IROP a Fiche MAS-PRV

22. 12. 2017
MAS Hranicko přináší aktuality k Výzvám 3 dotačních programů MAS:


MAS-IROP
1. až 4. Výzva budou vyhlášeny nejpozději 15. ledna s uzávěrkou 16. února 2018, 5. Výzva bude vyhlášena 22. ledna s uzávěrkou 26. února 2018.

Řídící orgán IROP definitivně schválil znění 1. až 5. Výzvy včetně kritérií formálních náležitostí a přijatelnosti (KFN+P) a kritérií věcného hodnocení (KVH), dle nichž budou předložené projekty bodovány.
V těchto definitivních verzích došlo k drobným úpravám v kritériích věcného hodnocení. Zachovány zůstaly názvy, max. bodové hladiny a podrobná vysvětlení, která byla jen na několika místech dále zpřesněna. U některých kritérií pak byly aktualizovány počty bodů pro jednotlivé nižší hladiny míry naplnění kritérií. U všech kritérií byly doplněny informace, do které kapitoly Studie proveditelnosti má žadatel uvést infromace nutné k posouzení jednotlivých kritérií věcného hodnocení Výběrovou komisí MAS.

U 5. Výzvy na cyklodopravu není ještě definitivně stanovena max. výše celkových způsobilých výdajů, před Výzvou ještě může dojít ke změnám!!!!

MAS-PRV
Výzva č.1 dotačního programu MAS-PRV bude vyhlášena s jistotou nejpozději 8.1.2018 a uzvařena bude 9.2.2018. Fiche včetně preferenčních kritérií jsou schváleny ze strany SZIF a tedy v konečné podobě. K dispozici jsou též podklady a vzory nepovinných příloh týkajících se naplnění preferenčních kritérií.

MAS-OPZ
Výzvy na Prorodinná opatření a Sociální služby prochází připomínkovacím procesem na Řídícím orgánu OPZ, s vyhlášením se počítá v únoru 2018.

Veškeré podrobnosti, podklady a aktuality k dotačním programům MAS jsou na webu www.regionhranicko.cz/sclld.

MAS Hranicko nadále nabízí bezplatné konzultace ke všem vyhlášeným a plánovaným Výzvám. Ozvěte se nám.

František Kopecký

f.kopecky@regionhranicko.cz

© 2007-2019 Mikroregion Hranicko | kontakt | mapa stránek

Admin | Euroteam
Spolufinancováno z prostředků EU